نوشته‌ها

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

صرفاً تعداد معدودى از بازاریابان توانایى شناساسى و کشف فرصت ها را دارند . در دوران رکود اقتصادى ، بازاریابى شکست نمى خورد ، صرفاً بازاریابانى ، شکست خواهند خورد که همواره تصویرى از شکست را در ذهن دارند.

پیش بینی و برنامه ریزی فروش

پیش بینی و برنامه ریزی فروش

پاسخ راهبردى بازاريابى و فروش به بحران و آشفتگی

پاسخ راهبردى بازاریابى و فروش به بحران و آشفتگی

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب ،بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

راهکارهایی برای مدیر فروش در شرایط سخت اقتصادی

راهکارهایی برای مدیر فروش در شرایط سخت اقتصادی

افزایش فشار بر تیم فروش ضرورتاً به درآمد اضافى تبدیل نمى شود . مدیران فروش مى توانند به نیروهایشان کمک کنند که معاملات کوتاه مدت نیز انجام بدهند

نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش
,

نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش

امروزه فعالیت هاى اقتصادى با چالش هاى بزرگى رو به رو هستند . تکنولوژى هاى جدید و پیشرفت هاى تازه در زمینه ى ارتباطات ، تمام کشورهاى جهان را در کنار هم قرار داده ، به طورى که یک اقتصاد جهانى تشکیل مى دهند .

ساختار نيروى فروش

ساختار نیروى فروش

در نظر گرفتن ساختار نیروی فروش ، محاسبه تعداد نیروی فروش و پورسانت فروش از جمله متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت فروش و کنترل تیم فروش می باشد.

آيا همه مشتريان شايسته نگهدارى هستند ؟

آیا همه مشتریان شایسته نگهدارى هستند ؟

بازاريابى چيست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

بازاریابى چیست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند