نوشته‌ها

رهنمودهاى دوازده گانه براى يك بازاريابى کارآمد
بازاریابی موبایل یک اسطوره است
ساختار نيروى فروش

در نظر گرفتن ساختار نیروی فروش ، محاسبه تعداد نیروی فروش و پورسانت فروش از جمله متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت فروش و کنترل تیم فروش می باشد.

تهيه برنامه براى نيروى فروش

تهیه برنامه براى نیروى فروش ، اهمیت نیروی فروش در تهیه و اجراى برنامه هاى بازاریابى و نماینده فروش موضوع این مقاله آموزش بازاریابی و فروش در جهت ارتقاء دانش بازاریابی و فروش است.

خط مشی های دفاعی بازاریابی

هاوسر ، شوگان و گاسکین مدلی موسوم به « مدافع» را برای دفاع از بازار در بازاریابی ابداع و ارائه کرده اند.

جنرال الکتریک سازمان نوآور

به عنوان بخشی از استراتژی جدید رشد جنرال الکتریک برای تبدیل شدن به یک رهبر نوآوری در عرصه زیست محیطی و انرزی ، ایملت در سال ۲۰۰۵ ، اکومجینیشن را برای فراهم آوردن برندی چترگونه بر روی تمامی ابتکارات سبز جنرال موتور ایجاد کرد.

فواید بازاریابی مستقیم

فواید بازاریابی مستقیم : بازاریابی مستقیم و تعریف بازاریابی مستقیم را ارائه کردیم ، اکنون بایستی فواید بازاریابی مستقیم و تاثیر بازاریابی مستقیم بر کسب و کار و رشد آن را مورد بررسی قرار دهیم .