نوشته‌ها

رهنمودهاى دوازده گانه براى يك بازاريابى کارآمد
,

رهنمودهاى دوازده گانه براى یک بازاریابى کارآمد

بازاریابی موبایل یک اسطوره است

بازاریابی موبایل یک اسطوره است

ساختار نيروى فروش

ساختار نیروى فروش

در نظر گرفتن ساختار نیروی فروش ، محاسبه تعداد نیروی فروش و پورسانت فروش از جمله متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت فروش و کنترل تیم فروش می باشد.

تهيه برنامه براى نيروى فروش

تهیه برنامه براى نیروى فروش

تهیه برنامه براى نیروى فروش ، اهمیت نیروی فروش در تهیه و اجراى برنامه هاى بازاریابى و نماینده فروش موضوع این مقاله آموزش بازاریابی و فروش در جهت ارتقاء دانش بازاریابی و فروش است.