نوشته‌ها

نکات بازاریابی اثر بخش برای کسب و کارهای نوپا

نکات بازاریابی اثر بخش برای کسب و کارهای نوپا

برای آغاز به کار هر کسب و کار جدیدی نیاز به تحقیق و برنامه ریزی مشخص است. قسمت بازاریابی در هر کسب و کاری مهمترین بخش در استراتژی های کلی آن کسب و کار است.

رشد بازاریابی و فروش هوندا در آمریکا

رشد بازاریابی و فروش هوندا در آمریکا

جنرال الكترونيك و برنامه زيست خيالى

جنرال الکترونیک و برنامه زیست خیالى

رهنمودهاى دوازده گانه براى يك بازاريابى کارآمد
,

رهنمودهاى دوازده گانه براى یک بازاریابى کارآمد

سرعت بازار

سرعت بازار

امروز بازارها مى توانند با سرعت باورنکردنى تحول پیدا کنند . نظرات و ساختار ها ، استانداردها و انتظارات جدید مى توانند به نحوى که در گذشته فقط خاص مدها و هوى و هوسها بود ، شیوع پیدا کنند .

دور شدن از مشتريان با كاهش هزينه هاى فروش

دور شدن از مشتریان با کاهش هزینه هاى فروش

وقتى شرایط سخت بشود ، طبیعى است که به مشتریان جدید ، خدمات تبادلى ارائه بدهیم که همین الان آماده ى خرید کردن بشوند .

چرا محصولات جديد شكست مى خورند يا موفق مى شوند
,

چرا محصولات جدید شکست مى خورند یا موفق مى شوند

بازاریابی اینترنتی
,

بازاریابی اینترنتی

قیمت و رفتار مصرف کننده
,

قیمت و رفتار مصرف کننده