نوشته‌ها

چرا محصولات جديد شكست مى خورند يا موفق مى شوند
,

چرا محصولات جدید شکست مى خورند یا موفق مى شوند

برند چه چيز نيست

برند چه چیز نیست

واقعاً برند چه چیز نیست ؟ بیایید بدون هیچ اشتباهى شروع کنیم. اگر ما برخى از تصورات غلط را درباره ى برند پاک کنیم ، مى توانیم فضاى بیشترى براى حقایق آن ایجاد کنیم.

موضوعات استراتژيك در پورت فوليوى محصول

موضوعات استراتژیک در پورت فولیوى محصول

محصولات در دو مقوله کلى قرار مى گیرند. محصولات به کار رفته براى استفاده و انتفاع شخصى که محصولات مصرفى نامیده مى شوند ؛ در حالیکه محصولات خریدارى شده براى فروش مجدد ، ساختن محصولات دیگر یا براى استفاده در عملیات یک شرکت محصولات تجارى نامیده مى شوند.

بازاریابی و فروش

فائق آمدن بر عارضه کالای بالغ

افزودن-کیفیت-به-آمیخته-بازاریابی

افزودن کیفیت به آمیخته بازاریابی