محیط رقابتی

محیط رقابتی

اجزای محیط رقابتی

محیط رقابتی از دو بخش تشکیل می شود:

محیط کاری و

محیط گسترده.

مقصود از” محیط کاری ” رقابت بین عوامل تولید، توزیع، و ترویج محصول است. این ها عبارت اند از شرکت تولید کننده، توزیع کنندگان، واسطه ها و مشتریان هدف.

عرضه کنندگان مواد و عرضه کنندگان خدمات، مانند سازمان های تحقیق بازاریابی، سازمان های تبلیغ، شرکت های حمل ونقل و شرکت های ارتباطات راه دور در گروه عرضه کنندگان قرار می گیرند. نمایندگی های شرکت ها، حق العمل کاران،کارگزاران، نمایندگان تولید کنندگان و سایر شرکت هایی که در شناسایی و فروش محصولات به مشتریان نهایی نقش دارند. در گروه “توزیع کنندگان و واسطه ها” قرار می گیرند.

اجزای محیط گسترده

“محیط گسترده” از شش بخش تشکیل می شود، ترکیب جمعیت، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل فناوری و عوامل سیاسی- قانونی. بازاریاب ها باید به روند ها و رویدادهای رخ داده در این عوامل توجه زیادی بنمایند و استراتژی های بازاریابی خود را پیوسته تعدیل کنند.

به صورت دائم فرصت های جدید به وجود می آیند. همچنین بازاریاب ها (شرکت ها) باید همواره گوش به زنگ باشند و هوشیارانه عمل کنند.

 

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت مبانی بازاریابی