بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی و بازاریابی کل نگر

بازاریابی داخلی” یکی از کارکنان اصلی”بازاریابی کل نگر” است. از این دیدگاه مدیریت باید نیروهای واجد شرایط را جذب، گزینش و استخدام کند.

به آن ها آموزش لازم بدهد و در آن ها انگیزه ایجاد کند تا بهترین خدمت را به مشتریان ارائه نمایند. در اجرای این استراتژی چنین اطمینانی داده می شود که هر یک از اعضای سازمان اصول بازاریابی را، به درستی، رعایت می کند و به ویزه مدیریت ارشد خود را متعهد می نماید که این اصول را رعایت نماید.

بازاریاب با فراست و آگاه به این واقعیت توجه می کند که فعالیت های بازاریابی در “درون” سازمان به اندازه فعالیت های خارج از سازمان اهمیت دارند (و حتی مهم تر هستند) بدیهی است در صورتی شرکت می تواند ارائه خدمات عالی به مشتریان تعهد نماید که دارای نیروی کار متعهد باشد.

مسئول فعالیت های بازاریابی سازمان کیست ؟

نباید بازاریابی را فقط از مسؤلیت های واحد بازاریابی دانست (بلکه این مسؤلیت برعهده کل سازمان است که باید چشم انداز، مأموریت وبرنامه های استراتژیک را تهیه نماید) فعالیت های بازاریابی تنها زمانی به موفقیت می انجامند که همه واحدهای سازمانی در راه دست یابی به هدف های شرکت (از نظر ارائه خدمت مناسب مشتریان) همکاری کنند.

از این دیدگاه باید فعالیت ها، به صورت هماهنگ انجام شوند، یعنی واحد مهندسی محصولاتی مناسب طرح ریزی کند، واحد امورمالی بودجه مربوطه را تأمین نماید، واحد خرید مواد اولیه مناسب را خریداری کند، واحد تولید در دوره زمانی معقول کالای مناسب را تولید نماید و سرانجام واحد حسابداری سود مربوطه را به روش معقول محاسبه کند.

این نوع هماهنگی درون سازمانی زمانی امکان پذیر می شود که مدیریت بدون هیچ ابهامی چشم انداز، جهت و مسیر فعالیت های بازاریابی و فلسفه ارائه خدمات مناسب به مشتریان را اعلام کند.

در زیر نمونه ای از مشکلات یا چالش های پیش روی استراتژی بازاریابی یکپارچه را ارائه کرده ایم:

معاون بازاریابی یک شرکت بزرگ هواپیمایی در اروپا می خواهد سهم بیشتری از مسافرت های هوایی را به خود تخصیص دهد.

استراتژی او این است که از مسافرین به خوبی پذیرایی کند. در طول مسافرت غذاهای خوبی به آن ها بدهد. محیط و فضای داخل هواپیما بسیار تمییز باشد. خدمه دارای آموزش بهتر شوند و بلیت ها را ارزان تر ارائه کند. ولی در این موارد اختیارات لازم ندارد.

واحد پذیرایی از میهمانان، برنامه غذایی راتهیه، نوع غذا را انتخاب می کند و می کوشد. غذاهای ارزان قیمت بخرد. واحد مسئول نگهداری خدمات ارائه نمی کند و در این راه صرفه جویی می کند. واحد منابع انسانی نیروهای لازم را استخدام می کند و شرط استخدام افراد این نیست که خوش برخورد باشند و واحد امور مالی قیمت بلیت را تعیین می کند.

از آن جا مسؤلان این واحدها به مسئله صرفه جویی در هزینه ها و اعمال دیدگاه های خود می اندیشند. معاون بازاریابی مستأصل است و در اجرای برنامه یکپارچه بازاریابی ناکام می ماند.  

شرکتی که بخواهد بازاریابی داخلی را به اجرا درآورد باید از دیدگاه عمودی با مدیریت عمودی با مدیریت ارشد و از دیدگاه افقی با سایر واحدهای هم ردیف همکاری و همه فعالیت ها را هماهنگ نماید تا هر یک از اعضای سازمان نقش خود را به درستی ایفا کند و شرکت به هدف های خود برسد.                                                     

 

0/5 (0 Reviews)