بازاریاب و مشتری هدف

بازاریاب و مشتری هدف

تعریف بازاریاب و مشتری هدف

یک “بازاریاب“شخصی است به دنبال واکنش طرف دیگر(جلب توجه او به چیزی، خرید محصولی، دادن یک رأی یا نوعی هدیه) و طرف دیگر را “مشتری هدف” می نامند.

اگر هر دو طرف درصد فروش چیزی به طرف دیگر(به یکدیگر) هستند، ما هر دو را بازاریاب می نامیم.

مهارت بازاریاب در این زمینه است که برای محصولات خود تقاضا به وجود می آورد، ولی این دیدگاه نمی تواند تصویر کاملی از آن چه وی انجام می دهد، ارائه کند.

همان گونه که متخصصان امور تدارکات “مسئولیت مدیریت تأمین” را بر عهده دارند بازاریاب ها مسئول “مدیریت تقاضا” هستند.

مقالات پیشنهادی

بازاریابی داخلی

کار تخصصی با مسئولیت آن ها عبارت است از: اعمال نفوذ یا اثر گذاری بر میزان، زمان و ترکیب تقاضا (باهدف تأمین هدف های سازمان)، هشت نوع تقاضا به شرح زیر وجود دارند:

انواع تقاضا در بازاریابی

  • تقاضای منفی: مصرف کنندگان محصول را دوست ندارند و ای بسا مبلغی را پرداخت کنند تا از دست آن رها شوند.
  • تقاضایی که وجود ندارند: امکان دارد مصرف کنندگان از محصول هیج اطلاعاتی نداشته یا نسبت به آن بی علاقه باشند.
  • تقاضای رو به کاهش: مصرف کنندگان هیچ نوع رغبتی به خرید محصول نشان نمی دهند، آن را کمتر می خرند یا به طور کلی، آن را نمی خرند.
  • تقاضای پنهان: امکان دارد مصرف کنندگان نسبت به یک محصول احساس نیاز شدید داشته باشند، به گونه ای که محصول کنونی نتواند آن ها را ارضاء کند.
  • تقاضای نامنظم: مصرف کنندگان به صورت فصلی، ماهانه، هفتگی یا روزانه یا حتی بر حسب ساعت، خرید می کنند.
  • تقاضای کامل: مصرف کنندگان تمام کالای موجود در بازار را می خرند.
  • تقاضای مازاد برنیاز: مصرف کنندگان مقدار زیادی از یک نوع محصول را می خرند، بسیار بیش از آن چه آن ها را ارضاء می کند.
  • تقاضای مشمئز کننده: امکان دارد مصرف کنندگان جذب محصولاتی بشوند که از دید گاه اجتماعی نتیجه های نامطلوبی به بار آورند.

در هر یک از موارد بازاریاب ها باید بکوشند به علت یا علت های به وجود آمدن این تقاضا ها پی ببرند و برای تغییر یا تبدیل آن ها به تقاضای مطلوب تر برنامه ریزی کنند.(برنامه هایی را تهیه نمایند)

مقالات پیشنهادی

ممیزی بازاریابی

 

0/5 (0 Reviews)