بازار مشترک آمریکای مرکزی

بازار مشترک آمریکای مرکزی

بازار مشترک آمریکای مرکزی

کشور های آمریکای مرکزی سعی می نمایند تا بازار مشترک خود را که در دهه ۱۹۶۰ ایجاد شده بود ، مجدداً احیا نمایند. این بازار ، پس از جنگ سال ۱۹۶۹ بین هندوراس و السالوادور که پس از اغتشاش در یک مسابقه فوتبال بین دو کشور رخ داد ، فرو پاشید. پنج کشور عضو اتحادیه شامل السالوادور ، هندوراس ، گواتمالا ، نیکاراگوئه ، و کاستاریکا در ماه جولای سال ۱۹۹۱ تصمیم گرفتند که تا سال ۱۹۹۴ بازار مشترک را دوباره تشکیل دهند.

دبیرخانه یکپارچه سازی اقتصاد آمریکای مرکزی که محل آن در گواتمالا سیتی قرار گرفته است از وزرای مسئول اتحاد اقتصادی و توسعه منطقه ای تشکیل شده اند. این دبیرخانه مسئول است تا فعالیت های مربوط به ایجاد بازار مشترک آمریکای مرکزی را هماهنگ نماید. این دبیرخانه با گروهی از متخصصان گمرک که هدف آنها تدوین مقررات عوارض گمرکی متحد الشکل است در حال فعالیت می باشد. مقرر گردیده است که تعرفه های گمرکی بین کشور های عضو بین ۵۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

4/5 (1 Review)