شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

این سازمان که به نام شورای همکاری خلیج فارس شناخته شده است در سال ۱۹۸۱ توسط شش کشور عربی بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل شد.

این شورا ابزار لازم را جهت هماهنگی ، یکپارچه سازی و همکاری در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می نمایند. وزرای دارایی شورای همکاری خلیج فارس موافقت نامه همکاری اقتصادی را در زمینه سرمایه گذاری ها ، نفت ، حذف عوارض گمرکی ، یکسان سازی مقررات بانکی و هماهنگی های مالی و پولی تهیه کرده اند. شورای همکاری خلیج فارس کمیته هایی را تشکیل داده است تا توسعه بازرگانی در منطقه ، راهبرد صنعتی ، خط مشی های کشاورزی ، و سیاست ها و قیمت های یکسان را برای نفت هماهنگ نماید.

شورای همکاری خلیج فارس یکی از سه سازمان جدید منطقه ای می باشد. در سال ۱۹۸۹ دو سازمان جدید دیگر ایجاد گردید. کشور های مغرب ، الجزایر ، موریتانی ، تونس و لیبی « اتحادیه مغرب عربی » را تشکیل دادند ، در حالی که مصر ، عراق ، اردن ، و یمن شمالی « شورای همکاری عربی » را ایجاد نمودند. تعداد زیادی از اعراب ، اتحادیه های منطقه ای فوق را به عنوان جوامع اقتصادی اولیه که موجب توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری بین کشور های عربی را فراهم خواهد نمود ، مورد توجه قرار داده اند. سازمان های جدید در مقایسه با اتحادیه عرب که دارای ۲۱ عضو می باشد و برابر قوانین آن ، تصمیمات باید با اتفاق آرا اتخاذ گردد ، امیدوار کننده تر هستند.