ابعاد کیفیت محصول

ابعاد کیفیت محصول

ابعاد کیفیت محصول

کیفیت واقعاً چیست ؟

در برخی موارد ، کیفیت محصول به معنای دوام آن است. برای مثال انتظار نمی رود که کفش های ورزشی پس از چند هفته استفاده سوراخ شوند. قابلیت اطمینان ، بعد مهم دیگری از کیفیت محصول است چیزی که در آگهی تبلیغاتی ( تعمیر کار تنها و بی کار ) مای تاگ می توان دید. از نظر بسیاری از مشتریان ، چند کاره گی محصول و توان آن در برآوردن نیازهای آنها ، معیار اصلی کیفیت محصول است.

در مورد برخی از محصولات ، کیفیت به معنای میزان دقت بالاست. برای مثال ، تجهیزات شنیداری دارای تکنولوژی پیشرفته ، بخش موسیقی بسیار واضح با واپیچش کمتر صدا را وعده می دهد. در محصولات صنعتی ( B2B ) ، کیفیت اساساً با سهولت استفاده ، نگهداری ، و تعمیر محصول مرتبط است. ایمنی محصول نیز بعد بسیار مهم دیگری از کیفیت است. نهایتاً این که کیفیت محصولاتی نظیر یک تابلوی نقاشی ، فیلم یا حتی لباس عروس ، با میزان لذت زیباشناختی حاصل از آنها سر و کار دارد. البته ارزیابی کیفیت زیباشناختی محصول ، شدیداً برای افراد مختلف متفاوت است.

اهداف محصول در بازاریابی

برنامه ریزان بازاریابی ، اهداف محصول را بر یک یا دو جنبه کلیدی کیفیت متمرکز می کنند ، که عبارتند از : سطح و تداوم. مشتریان اغلب سطح کیفیت محصول را از طریق مقایسه آن با مارک های دیگر موجود در آن گروه از محصولات تعیین می کنند. یک خودرو دست ساز رولزرویس اگرچه بسیار فاخرتر و با کیفیت تر از مدل ماستنگ فورد است که به صورت انبوه تولید می شود ، اما خریداران ماستنگ مایل به مقایسه خودرو اسپرت خود با مینی کوپر هستند تا یک خودروی لوکس.

ثبات و تداوم کیفیت به معنای آن است که مشتریان سطح یکسانی از کیفیت را در طول زمان تجربه می کنند ، که منجر به تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان از سوی آنان می شود. تداوم کیفیت فیزیکی از منافع اصلی حاصل از کاربرد TQM است. افت کیفیت به آسانی می تواند برداشت های مصرف کنندگان را تغییر دهد. این را به آسانی می توان از مشتریانی پرسید که خودروشان بد از آب در آمده است.