بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم

تعریف بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم (Direct Marketing) یعنی استفاده از کانال های مستقیم مصرف کننده، برای رساندن و تحویل کالاها و خدمات به مشتریان بدون استفاده از واسطه های بازاریابی.

این کانال ها شامل

  • پست مستقیم،
  • کاتالوگ ها،
  • بازاریابی تلفنی،
  • تلویزیون تعاملی،
  • دکه ها،
  • وب سایت ها، و
  • تجهیزات همراه

می شوند. بازاریاب های مستقیم به دنبال یک پاسخ قابل اندازه گیری، مثل سفارش مشتری هستند. گاهی اوقات به این کار، بازاریابی سفارش – مستقیم (Direct – order Marketing) گفته می شود.

چه سازمانهایی از بازاریابی مستقیم استفاده می کنند؟

سازمان هایی که به صورت انبوه بازاریابی می کنند، می کوشند با عرضه یک محصول و فرستادن یک پیام استاندارد از مجرای رسانه های عمومی پیام خود را به گوش میلیون ها خریدار برسانند.

از این رو، شرکت پراکتر اند گمبل خمیر دندان “کِرِست” را با یک پیام به صورت “کِرِست با کرم خوردگی دندان مبارزه می کند” معرفی کرد و کوشید پیام خود را به ۲۷۰ میلیون آمریکایی برساند.

بدان امید که آنها کالایی با این نام و نشان تجاری خریداری نمایند. شرکت پراکتر اند گمبل چنین نیازی نداشت که نام هر یک از خریداران را بداند یا اطلاعاتی را درباره ی آنها جمع آوری کند، تنها کوشید این پیام را به مردم بدهد که باید از دندان های خود مراقبت به عمل آورند.

بیشتر ارتباط های بازاریابی مسیر یک طرفه می پیمایند، شرکت ها پیام خود را به مصرف کنندگان می رسانند و در این شیوه ی بازاریابی رابطه ی دو طرفه با مشتریان برقرار نمی شود.

استفاده شرکت دل از بازاریابی مستقیم

بر عکس، بازاریابی مستقیم شامل ارتباطات مستقیمی می شود که شرکت با یکایک مصرف کنندگان مورد هدف برقرار می نماید تا از واکنش آنی آنان آگاه گردد.

برای مثال، شرکت رایانه ی دِل (Dell) از طریق تلفن یا پایگاه داده شرکت در شبکه ی جهانی می کوشد به صورت مستقیم با یکایک خریداران رابطه برقرار کند و رایانه هایی را طرح ریزی ئ تولید نماید مه مطابق با نیازهای یکایک مشتریان باشد. هر خریدار به صورت مستقیم با شرکت دِل تماس برقرار می نماید و شرکت به سرعت و با کارآیی بسیار بالا رایانه های جدید را (طبق سفارش) به در خانه ها یا دفترهای خریداران تحویل می دهد.

نخستین گروه از شرکت هایی که به صورت مستقیم بازاریابی می کردند، می کوشیدند با استفاده از تلفن و از طریق پست با یکایک مشتریان تماس بگیرند و کالاهای خود را به آنها بفروشند. امروزه به سبب پیشرفت فنآوری های پایگاه های اطلاعاتی و رسانه های جدید شرکت های می توانند به روشهای پیشرفته تر بازاریابی مستقیم نمایند.