جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

پیمان لاگوس که مطابق آن جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا ایجاد گردید. در ماه می سال ۱۹۷۵ توسط ۱۶ کشور با هدف توسعه بازرگانی ، همکاری ، و خود اتکایی در غرب آفریقا امضا شد. اعضاء این اتحادیه عبارتند از : « بنین » ، « بورکینافاسو » ، « کیپ ورد » ، گامبیا ، غنا ، گینه بیسائو ، ساحل عاج ، لیبریا ، مالی ، موریتانی ، نیجر ، نیجریه ، سنگال ، سیرالئون و توگو.

در سال ۱۹۸۰ ، کشور های عضو موافقت کردند تا یک منطقه آزاد تجاری را برای محصولات کشاورزی پردازش نشده و صنایع دستی ایجاد نمایند. علاوه بر این ، مقرر گردیده بود که تعرفه محصولات صنعتی نیز حذف گردد ، اما اجرای این موافقت نامه به تأخیر افتاد. در ژانویه سال ۱۹۹۰ ، تعرفه گمرکی ۲۵ کالای تولید شده در کشور های عضو این اتحادیه حذف گردید. این سازمان برای پردازش آمار های گمرکی و بازرگانی و محاسبه زیان های ناشی از آزاد سازی تجارت بین کشور های عضو ، یک سیستم رایانه ای را نصب نمود. در ماه ژوئن سال ۱۹۸۰ کشور های عضو موافقت کرده بودند که تا سال ۱۹۹۴ پول واحدی را در منطقه ایجاد نمایند.