منطقه اقتصادی اروپا

بازاریابی جهانی منطقه اقتصادی اروپا

منطقه اقتصادی اروپا

در اکتبر سال ۱۹۹۱ ، کشور های اتحادیه اروپا و « اتحادیه تجارت آزاد اروپا » پس از ۱۴ ماه مذاکره در مورد ایجاد منطقه آزاد اروپا که هدف آن حرکت آزاد کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار بین دو گروه تا ژانویه سال ۱۹۹۳ بود موافقت کردند. برابر این موافقت نامه ، اعضاء دو اتحادیه ، قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا را خواهند پذیرفت. با این که هدف دستیابی به حرکت آزاد کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی انسانی بین دو اتحادیه می باشد. اما این منطقه اقتصادی یک ناحیه تجاری آزاد است نه یک تحادیه گمرکی با تعرفه های خارجی مشترک. با عضویت اتریش ، فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپایی ، نروژ ، ایسلند ، و لیختن اشتاین تنها اعضاء باقی مانده منطقه آزاد تجاری اروپایی هستند که جزء اعضاء اتحادیه اروپایی نیستند. ( سوئیس از پذیرش عضویت در ناحیه اقتصادی اروپا خودداری کرد ) . ناحیه اقتصادی اروپا ، بزرگ ترین بلوک تجاری جهان با ۳۸۴ میلیون مصرف کننده ، ۸ تریلیون دلار محصول ناخالص داخلی و حدود ۵۰ درصد تجارت جهانی است.

4/5 (1 Review)