ویژگیهای مدیران محصول

ویژگی های مدیران محصول خوب

ویژگیهای مدیران محصول

برای انجام مناسب تمام این مسئولیت ها نیاز به یک دسته افراد خاص است، و پیدا کردن چنین افرادی مشکل است. در این بخش ما در  مورد آنچه که به دنبال آن هستیم از قبیل صفات شخصی، دانش، نگرش و مهارت مدیر محصول خوب بحث خواهیم کرد.
مدیر محصول خوب باید درک عمیقی از  اهداف مشتری، رقبا، و توانایی های تیم و شرکت  داشته باشد.

شناسایی مشتریان

همه چیز با داشتن درک عمیقی از مشتری  مورد نظر شروع می شود. چگونه این دانش بدست می آید؟ روش سنتی این  است  تیم پژوهش بازار در قالب نقشه ها و / یا مصاحبه تشکیل شود، و سپس با گروه های کانون حرفه ای کار ادامه پیدا می کند.

شناسایی محصول

 شما به درک عمیقی از قابلیت های محصولتان نیاز دارید. صحبت کردن با مشتریان و شناسایی بصاحب نظران خاص  کار سختی نیست اگر با این واقعیت که چه  شرایطی امکان پذیر است خودتان را محدود نکنید
به عنوان مثال، فِدِکس FedEx می تواند به طور چشمگیری کسب و کار خود را رونق دهد  درصورتی که فقط تضمین کننده ی روشی ارزان  برای انتقال یک بسته در سراسر کشور در یک ساعت داشته باشد تا یک روز. البته فن آوری های حمل و نقل به سادگی در آن سطح در دسترس نمی باشند.

شناسایی رقبا

توجه به رقبا ضروری است. برخی از مدیران محصول آنها را نادیده می گیرند. برخی نسبت به آنها حساس اند. برخی مایلند به هیچ وجه رقبب نداشته باشند. ،  این در حالی است  که تعداد اندکی از مدیران محصول هستند که از رقیبان خود چیزهای بسیاری  یادمی گیرند.

 

0/5 (0 Reviews)