مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول

مبنای یک برنامه بازاریابی جهانی موفقیت آمیز ، درک جامع دانش بازاریابی است. بازاریابی فرآیند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر فرصت ها و نیاز های محیطی است. اولین و زیر بنایی ترین حقیقت درباره بازاریابی آن است که در سطح جهان دارای کاربرد می باشد.

دانش بازاریابی از استرالیا تا زنگبار و از ایالات متحده تا ژاپن به صورت برابر قابل استفاده است. بازاریابی مجموعه ای از مفاهیم ، ابزار ها ، نظریه ها ، اعمال و روش ها ، و تجارب می باشد. این عناصر با همدیگر یک دانش قابل آموزش و یادگیری را تشکیل داده اند.

دانش بازاریابی جهانی

این که دانش بازاریابی جهانی است اما بازار ها و مشتریان با یکدیگر تفاوت دارند. معنی این جمله آن است که فعالیت های بازاریابی کشور های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. هر فرد و هر کشوری ویژگی های منحصر به فردی را دارد.

با توجه به این تفاوت ها ، نمی توان تجربه یک کشور را در کشور دیگر مورد استفاده قرار داد. در صورتی که مشتریان ، رقبا ، کانال های توزیع و رسانه های در دسترس در کشور های مختلف متفاوت باشند ، در این صورت ضروری است که برنامه بازاریابی با توجه به شرایط تغییر نماید.

نستله و استفاده از دانش بازاریابی

شرکت هایی که این حقیقت را تشخیص ندهند ، در صورتی که بخواهند تجارب یک کشور یا ناحیه را بدون هماهنگی به کشور یا ناحیه دیگر منتقل نمایند ، به آن پی خواهند برد. برای مثال ، شرکت « نستله » تلاش کرد تا با توجه به موفقیت فوق العاده خط محصول قهوه چهار طعم خود در اروپا ، آن را به بازار ایالات متحده منتقل نماید.

این کار باعث خوشحالی رقبای امریکایی شرکت گردید زیرا موجب کاهش یک درصد سهم بازار آن در بازار ایالات متحده شد. وظیفه سهم بازاریابی جهانی تشخیص دامنه ای است که برنامه های بازاریابی را می توان در سطح جهان بدون تغییر ، تعمیم داد و یا این که آن را با تغییراتی به مرحله اجرا گذاشت.

جهانی شدن بازارها

بیشتر مباحثات در مورد بازاریابی جهانی ، از مقاله پروفسور « لویت » در مجله هاروارد بیزینس رویو در سال ۱۹۸۳ به نام « جهانی شدن بازارها » آغاز شد. در این مقاله ، پروفسور « لویت » اعلام نمود که بازار ها در حال یکسان شدن هستند و بازار جهانی یکسان ، در آینده ظهور خواهد کرد.

« لویت » به شرکت ها پیشنهاد کرد تا کالا های یکنواخت و با کیفیت بالا را تولید و سپس آن را با استفاده از تبلیغات ، قیمت و توزیع یکنواخت در سطح جهان عرضه نماید. بعضی از شرکت ها مانند ن پارکر » تلاش کردند تا به نصیحت های « لویت » عمل نمایند اما با عدم موفقیت مواجه شدند و لذا نظریه « لویت » در حال حاضر مورد سؤال قرار گرفته است.

اجرای بازاریابی جهانی و موفقیت کوکاکولا

در واقع ، اجرای بازاریابی جهانی موجب موفقیت جهانی کوکا کولا شد. با این حال ، موفقیت این شرکت متکی بر یکنواخت سازی کامل اجزاء آمیخته بازاریابی نبوده است.

آقای « کنیچی اهمایه» در کتاب خود به نام جهان بدون مرز توضیح می دهد که موفقیت شرکت کوکا کولا در ژاپن ، با صرف پول و وقت زیاد و مبدل شدن به یک سازمان محلی حاصل گردید. یعنی این که این شرکت با عملیات نیرو های فروش و ماشین های خودکار فروش زیر ساختار محلی کاملی را ایجاد نمود.

برابر نظر « اهمایه » موفقیت کوکا کولا در ژاپن تابعی از توانایی آن جهت بهره برداری از « بازاریابی جهانی محلی شده » می باشد ، یعنی توانایی جهت ایجاد وجهه به عنوان یک شرکت محلی و به صورت همزمان بهره برداری از مزیت های عملیات جهانی.»