مقدمه ای بر فروش در دنیای معاصر

فروش-در-دنیای-معاصر

مقدمه ای بر فروش در دنیای معاصر

مهم نیست چه چیزی می فروشید، اما رعایت کردن سه نکته ضروری است : نخست این که، فروش براساس قیمت مناسب، بهترین راه برای جلب مشتریان دائمی نیست، زیرا ارائه قیمت های پایین تر برای رقیبان کار بسیار ساده ای بوده و مشتریانی که تمرکزشان بر قیمت است، وقتی رقیب قیمت را کاهش می دهد، شما را رها می کنند. دوم، ایجاد ارزش برای مشتریان، راه مهمی برای مقابله با مشکلات مربوط به فروش براساس قیمت است. ارزش، بیانگرمجموعه ای از منافع خالص است که مشتری از محصول خریداری شده از شما به دست می آورد و این موضوع اغلب با عنوان پیشنهاد ارزش اشاره شده است. به طور مشخص، قیمت پایین ممکن است ارزش را بهبود ببخشد، اما می تواند همین کار را در مورد تخصص، کیفیت و خدمات نیز انجام دهد. ایجاد وفاداری در مشتری، برای مشتریان دلیلی پابرجا ایجاد می کند تا به سمت رقیب کششی نداشته باشند و همین موضوع عامل مهمی در فروش موفق امروز است.

فروش در قرن بیست و یکم

در این مبحث از عنوان فروش در دنیای معاصر به تنهایی استفاده نمی کنیم، چون در مقایسه با گذشته، امروزه تمام زمینه فروش پیچیده بوده و در محیط تجاری پویا، جهانی و فناوری محور امروز روش های قدیمی پاسخگو نیستند. در قرن بیست و یکم دنیای تجارت، تفکر در مورد فروش رابطه ای فرآیندی طولانی مدت است. فروشنده می کوشد سطح رضایت مشتری خود از محصول، شرکت فروشنده، و خدمات مربوط به مشتری را در حدی نگه می دارد که مشتری دیگر تمایلی به حرکت به سوی منابع دیگر برای تأمین همان محصول نداشته باشد.

فرآیند فروش در شرکت های جدید

در شرکت های  جدید، فرآیند فروش  و مدیریت فروش کاملاً یکپارچه  است. مدیران در بخش فروش باید درباره مناسب ترین و مؤثرترین راه برای مدیریت مشتریان تفکر کنند، تفکر درباره استفاده از انواع فناوری ها، جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد راهبردهای مربوط به مشتری، استفاده از روش های متفاوت فروش برای مشتریان مختلف و داشتن سیستمی که تمام این موارد را از طریق مدیریت اطلاعات به هم متصل کند. چنین سیستمی، مدیریت ارتباط با مشتری نامیده می شود که به نوعی تمرکز کامل سازمانی بر مشتری است که از فناوریهای پیشرفته برای بهبود توانایی شرکت در افزودن ارزش به مشتری و ایجاد روابط بلند مدت استفاده می کند.

0/5 (0 Reviews)