بازار مشترک مخروط جنوبی

بازار مشترک مخروط جنوبی

بازار مشترک مخروط جنوبی

کشور های آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه ( با جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر و محصول ناخالص داخلی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ ) در ماه مارس سال ۱۹۹۱ توافق کردند که این بازار مشترک را برای کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار ایجاد نمایند.

بازارمشترک مخروط جنوبی

این چهار کشور توافق کردند که موانع غیر تعرفه ای را بین خود حذف و یک تعرفه معمولی خارجی را اعمال نمایند. این معاهده ، کشور های عضو را متعهد می نماید که در زمینه های تجاری ، کشاورزی ، حمل و نقل و ارتباطات با یکدیگر همکاری نمایند.

اگر برزیل و آرژانتین بتوانند با یکدیگر همکاری کنند ، امید برای یک آمریکای لاتین یکپارچه به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. برزیل دارای بزرگ ترین جمعیت و اقتصاد ( از نظر محصول ناخالص داخلی و صادرات ) و ذخایر منابع طبیعی می باشد. آرژانتین سومین اقتصاد و چهارمین جمعیت در آمریکای مرکزی و جنوبی را دارد. مانع عمده یکپارچه سازی ، فقدان نظم و مسئولیت پذیری از لحاظ اقتصادی و سیاسی است که در ارز های بی ثبات این کشور ها منعکس می باشد.