گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

گرایشات مردم به محصولات خارجی

گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

یکی از واقعیت های بازاریابی جهانی وجود گرایشات کلیشه ای در مورد محصولات خارجی است. گرایشات کلیشه ای ممکن است به نفع فعالیت های مدیر بازاریابی باشد ، و یا این که او را با مشکل مواجه کند. هیچ کشوری دارای شهرت انحصاری مطلوب و یا نا مطلوب برای محصولات تولیدیش نیست. اختلافات بسیار زیادی بین گرایشات مردم یک کشور در مورد محصولات خارجی وجود دارد.

مثالی از گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

یک شرکت جدید در برزیل که ابزار علمی دقیق را تولید می کرد وقتی که سعی کرد تا محصولات خود را به یک شرکت استخراج نفت در کشور مکزیک عرضه کند ، متوجه اثر گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی شد. شرکت دریافت که مشتریان مکزیکی ابزار های علمی تولید شده در برزیل را نمی پذیرند. برای فائق آمدن بر این مشکل شرکت مجبور شد تا ابزار های خود را به سوییس صادر کند تا در آنجا مونتاژ و نشان « ساخت سوییس » بر روی آن درج گردد. پس از این اقدام شرکت موفق شد تا محصولات خود را به صورت رضایت بخشی به مشتریانش در مکزیک بفروشد.

شهرت تولید کنندگان در بازاریابی جهانی

شهرت تولید کنندگان محصولات یک کشور ممکن است در کشور های مختلف متفاوت باشد. مطالعه ای که در سال ۱۹۷۷ در مورد محصولات تولیدی ژاپن و کشور آمریکا به عمل آمد ، مشخص ساخت آمریکا در مقایسه با ژاپن نسبت به سال ۱۹۷۰ تصور عمومی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند. اگر یک کشور از نظر تولید ، محصولات با کیفیت پایین شهرت دارد باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا محصولات با کیفیت بالا تولید کند. در طول زمان که مصرف کنندگان محصولات با کیفیت بالا تر را تجربه می نمایند ، ادراک آنها تغییر خواهد کرد.

تأثیر ارتباطات مختلف را بر روی گرایشات به سمت محصولات خارجی

« ریرسن » با انجام یک مطالعه تجربی ، تأثیر ارتباطات مختلف را بر روی گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی آزمایش نمود. او دریافت که اگر تعصبات منفی به سمت محصولات خارجی خیلی شدید نباشد ، با ارسال پیام های تشویقی و ترغیبی و ارتباطات مناسب می توان گرایشات مصرف کنندگان را بهبود بخشید. با این حال ، اگر گرایشات نا مساعد قوی نسبت به تولیدات یک کشور وجود داشته باشد ، چنین گرایشاتی را بدون تلاش های خیلی زیاد نمی توان تغییر داد.

عرضه محصولات از طریق واسطه های با حسن شهرت مطلوب

یکی از یافته های بسیار جالب مطالعات « ریرسن » آن است که عرضه محصولات از طریق واسطه های با حسن شهرت مطلوب موجب بهبود وجهه تولیدات یک شرکت می گردد. بنابر این ، به عنوان جایگزین استفاده از شیوه های تشویقی و ترغیبی در سطح وسیع ، برای بهبود شهرت کالا ، مدیران بازاریابی جهانی باید راهبرد توزیع محصولات از طریق واسطه های با حسن شهرت زیاد را مورد توجه قرار دهند. وقتی که بودجه برای ارتباطات بازاریابی محدود است ، چنین راهبرد هایی تنها روش ممکن می باشد.

تقابل محصولات خارجی و تولیدات داخلی

در بعضی از بازار ها ، محصولات خارجی نسبت به تولیدات داخلی فقط به علت این که وارداتی هستند ، مزیت های زیادی دارند. چنین وضعیتی برای مدیران بازاریابی جهانی موقعیتی ایده آل می باشد. یکی از شیوه ها برای تقویت هر چه بیشتر حسن شهرت محصولات خارجی ، تعیین قیمت بالا برای بهره گیری از تمایل همه جانبه مردم در مورد ارتباط قیمت و کیفیت می باشد. برای مثال ، فرش ایرانی در بازار های جهانی در ارتباط با کیفیت و طرح همواره دارای حسن شهرت زیادی بوده است. با توجه به این مزیت ، صادر کنندگان فرش باید با استفاده از این تصور عمومی ، قیمت های مناسبی را که با حسن شهرت و کیفیت محصول مطابقت داشته باشند ، تعیین نمایند. در صورتی که صادر کنندگان با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای قوی ، قیمت های پایین را در بازار های جهانی برای فرش ایران مورد توجه قرار دهند ، به تصور عمومی این اثر هنری ارزشمند ضربه وارد خواهند کرد.

تصورات عمومی منفی راجه به محصولات خارجی

در موارد متعددی ، محصولات تعدادی از کشور های خارجی دارای تصور عمومی منفی هستند. این گرایش منفی در مورد بعضی از کشور ها و تولیدات آنها بیشتر می باشد. وقتی که یک محصول به علت این که ساخت کشور خاصی است دارای تصور عمومی منفی از نظر کیفیت است ، مدیر بازاریابی جهانی می تواند یکی از شقوق زیر را انتخاب نماید.

  • اولا ً ، باید سعی کند تا به نحوی ، منبع خارجی محصول را پنهان کند. طرح بسته بندی محصول می تواند شواهد منبع خارجی را حداقل نماید. استفاده از نام ها یا نشان های شناخته شده محلی موجب می گردد تا محصول بیشتر ماهیت محلی یا بومی پیدا کند.
  • ثانیاً ، با بهبود کیفیت و فعالیت های تشویقی و ترغیبی مناسب سعی کند تا گرایشات مشتریان را به سمت محصول تغییر دهد.

مقایسه محصولات خارجی اروپای شرقی و ایالات متحده

تعدادی از کشور ها از نظر تولید محصولات از تصور عمومی منفی برخوردار می باشند. محققان دریافتند که تصور عمومی مردم در سطح جهان از محصولات کشور های اروپای شرقی در مقایسه با ایالات متحده بسیار ضعیف تر است. یعنی این که شرکت هایی که بخواهنند محصولات ساخت این کشور ها را عرضه کنند با مشکل تصور عمومی منفی مواجه هستند. می توان با بهبود اجزاء آمیخته بازاریابی با این مشکلات مقابله کرد. کیفیت محصول را می توان بهبود بخشید و قیمت ها را کاهش داد. با فعالیت های تشویقی و ترغیبی می تواند در ایجاد تصور عمومی مطلوب استفاده کرد. مکان توزیع می تواند فعالیت های ایجاد تصور عمومی مطلوب را با اطلاعات و شواهد ، پشتیبانی نماید.

تاثیر کشور تولید کننده بر روی ارزش محصول

مطالعات اخیر نشان داد که تأثیر کشور تولید کننده بر روی ارزش محصول ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که معمولاً مورد پذیرش همه است. چنین تأثیراتی ممکن است در ارتباط با ارزشیابی خصوصیات مشخص محصول باشد نه همه جنبه های آن. محققان به این نتیجه رسیدند که شواهد کمی جهت تأیید این فرضیه وجود دارد که وقتی که پاسخ دهنده تجربه محدود یا دانش کمی در مورد یک کالا دارد ، کشور سازنده به عنوان متغیر جانشین برای ارزشیابی کیفیت کالا باشد. در صورتی که کشور هایی از نظر محصول دارای تصور عمومی نا مطلوبی باشند ، مدیران بازاریابی جهانی باید جا به جایی محل تسهیلات تولیدی را مورد توجه قرار دهند. برای شرکت هایی که دارای نشان های تجاری تثبیت شده ای نیستند ، این راهبرد جذاب تر است.

نکتهبازاریابی

یکی از مزیت های نشان های تجاری تثبیت شده توانایی آنها برای اجتناب از اثر کشوری است که در آنجا فعالیت های تولیدی را انجام می دهند.