فروش چیست؟

فروش-چیست

تعریف فروش

فروش به عنوان یکی از عناصر زیر مجموعه بازاریابی ، به تنهایی به معنی هنر ، دانش و توانایی به نتیجه رساندن کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که از مقامات ارشد سازمان تحت عنوان بازاریابی انجام می دهند. تبلور و شکل گرفتن نتیجه این تلاش ها به صورت ایجاد سهم بازار یا در اختیار گرفتن یا تسلط بر قسمتی از بازار و تأمین کالا ها و خدمات برای مشتری به طور مستمر می باشد.

رموز موفقیت یک برنامه فروش به قرار زیر است :

الف : ایجاد یک سهم بازار مشخص و قابل توجه در ابتدای کار.

ب : حفظ سهم بازار در کوتاه مدت با استفاده از ارتباطات ، خدمات ، رضایت مشتری ، توزیع وسیع

ج : افزایش سهم بازار در بلند مدت با استفاده از ارتباطات ، خدمات ، تنوع محصول ، تأمین نیاز ها و منافع مشتری.

فروش یک فرآیند رسیدن به توافق بین خریدار و فروشنده بر سر نوع کالا ، وظایفی که کالا باید انجام دهد ، منافعی که باید تأمین کند ، قیمت آن ، زمان و تحویل آن و کلیه خدمات وابسته و مربوط به آن است. بنابر این در فروش یک کالا یا خدمت در واقع مجموعه ای از اقلام یا فعالیت ها فروخته می شود و بهایی که خریدار می پردازد در واقع بهای مجموعه آن موارد است.

اقلام یا فعالیتهای فروخته شده در فروش

الف – فیزیک یا عین کالا

ب – نوع و کیفیت بسته بندی آن

ج – دوری یا نزدیکی زمان تحویل آن

د – خدمات نصب و راه اندازی آن

ه –  ضمانت قطعات و دستمزد آن

و – امید به عمر و دوام آن

ز – امید به تأمین منافع و بر آورده کردن نیاز ها

ح – امید به دسترسی به قطعات یدکی و خدمات آن

ضمناً فروشنده می تواند به معنای ” فرآیند تحقق سود برای خریدار و فروشنده ” باشد ، اما نمی تواند و نباید معانی زیر را داشته باشد :

  • آب کردن جنس بنجل
  • فریب مشتری
  • القاء و تزریق نیاز به مشتری

فروش به راحتی آب خوردن است اگر :

  • نیاز های مشتری را جستجو و پیدا کنید
  • ایده آل و آرزو های مشتری را بشناسید
  • کیفیت مورد انتظار او را بشناسید
  • سازمان و محصول خود را خوب معرفی کنید
  • اعتماد مشتری را به دست آورید
  • ترس او را بریزید
0/5 (0 Reviews)