بازار هدف، تعیین جایگاه و بخش بندی بازار

بازار هدف، تعیین جایگاه و بخش بندی بازار

بازار هدف، تعیین جایگاه و بخش بندی بازار

بدیهی است که همه افراد خواستار نشاسته، تالار پذیرایی، دانشکده یا فیلم های همانند نیستند (هر فرد سلیقه خاص خود را دارد). از این رو، بازاریاب ها باید در وهله نخست یک بازار را به چند بخش تقسیم کنند. آن ها گروه های مختلف خریدار را از یکدیگر تفکیک یا متمایز می نمایند، یعنی آن ها رابر چسب ترکیب جمعیت، روان نگاری، و رفتارهای متفاوت در گروه های گوناگون قرار می دهند.

بازاریاب پس از شناسایی بخش های مختلف بازار باید مشخص کند که کدام گروه می تواند بیشترین فرصت را به وجود آورد، یعنی در واقع کدام یک می تواند برای او “بازار هدف” باشد. شرکت برای هر گروه محصولی را به بازار عرضه می کند و این محصول باید بتواند جایگاه شرکت را در ذهن خریداران بالقوه تعیین نماید (مؤید این که شرکت با تولید وعرضه آن محصول بیشترین منفعت را به آن ها می رساند یا برای آن ها بالاترین ارزش را ایجاد می کند) شرکت ولوو خودروهایی را تولید می کند که از دیدگاه خریداران بسیار بی خطر است وآن ها چنین تصویری از این نوع خودرو دارند. (خودرویی بسیار امن)