زارا

برندشناسی زارا

برند شناسی زارا

زارا که اولین فروشگاه خود را در اسپانیا در سال ۱۹۷۳ افتتاح کرد، در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ فروشگاه در سراسر جهان، همراه با شرکت سوئدی H&M دارد و پیشگام و نمونه اصلاح کننده مفهوم ارزش قیمتی و مُد سریع است. “مُد سریع” بدان معنی است که پس از ظهور و ارائه یک مُد جدید، خرده فروش به سرعت مُد روز را با قیمتی واقعاً پایین ارائه می دهد. مشتریان، به خصوص زنان جوان که مُدگرا هستند، جذب این پیشنهادها می شوند.

مدل خرده فروشی مد سریع

خرده فروشی مُد سریع، نیاز به طراحی و زنجیره تأمین یکپارچه ای دارد. فروشگاه های پوشاک، حتی امروزی ها، شش تا نُه ماه جلوتر برای زنجیره تأمین (معمولاً کشورهای ارزان تر مانند چین) و موارد دیگر خود برنامه ریزی می کنند. زارا به صورتی متفاوت عمل می کند. آن ها با طراحان و کارخانجاتی در اسپانیا یا پرتقال شمالی (که دستمزدها پایین است) به صورت عمودی یکپارچه شده اند. آگاهی از رنگرزی، برش و مواد همراه با طراحی آنها حاشیه قابل توجهی برای ایشان به ارمغان آورده است. در نتیجه می توانند طرح ها را ایجاد و به فروشگاه ها در دو تا پنج هفته عرضه کنند و به صرفه جویی های فرآیندی در طول مسیر برسند؛ زیرا چالش های تدارکات و ارتباطات کاهش یافته اند.

در مجموع برای فراهم کردن دسترسی به آخرین مُد، مدل مُد سریع، مزیت مهم دیگری هم برای مشتریان دارد؛ همیشه چیزی جدید در فروشگاه وجود دارد. مشخصات کالاها در زارا به طور مداوم تغییر می کنند. اکثر طرح ها فقط یک ماه به طول می انجامند و آنهایی که جواب ندهند در عرض یک هفته جمع می شوند. خریداران اغلب به منظور اینکه چیزهای جدید را ببینند، جذب بازدید از زارا می شوند. یک مطالعه نشان داد که خریداران زارا در اسپانیا به طور متوسط هفده بار در یک سال در مقابل سه بار برای رقبا، به علت به روز کردن مستمر مُدها از زارا بازدید می کنند. در نتیجه، زارا به بودجه تبیلغاتی نیازی ندارد.

سیستم طراحی و عرضه یکپارچه برند زارا

یکی از توانمندیهای زارا در سیستم طراحی و عرضه یکپارچه، تشخیص روند مُد و پاسخ سریع است. فروشگاه های رقیب بر غرایز یک تاجر با استعداد برای پیش بینی شش ماه دیگر تکیه می کنند. زارا افق پیش بینی بسیار کمتر و چندین ورودی مفید دارد. یکی تجربه فروشگاه هایش است، به خصوص برای مُدهای آینده که در آن مشتریان حساس به مُد وجود دارند. هنگامی که یک طراحی در منطقه ای به خوبی نتیجه می دهد، این سیگنالی برای گسترش طراحی به فروشگاه های دیگر است. دیگری، مشاوران فروش در فروشگاه ها هستند که در تماس روزانه با مشتریان بوده و می توانند ایده ها را ارائه دهند. سوم، دفاتر زارا در سراسر جهان هستند که افراد حساس به مُد را به کار می گیرند به خصوص در کشورها و بخش هایی که به طور معمول ایجاد کننده مُد هستند.

با این حال، موفقیت و صرفه جویی به مقیاس هم مزایا و هم چالش هایی دارد. داشتن سطح فروش کافی برای کارآمد بودن و ایجاد مانع برای رقبا مفید است. با این حال، هنگامی که کسب و کاری فراتر از آن منطقه رشد می کند دیگر منطقه ای نیست و حفظ یکپارچگی مدل کسب و کار سخت است. زارا در واقع برای گسترش مدل به عنوان ظرفیت های اصلی کشور اسپانیا برای خدمت رسانی به جهان در حال گسترش، تلاش های زیادی کرده است.