آی پاد اپل و نایکی

آی پاد اپل و نایکی

همکاری اپل و نایکی

در سال ۲۰۰۶، « اپل» و « نایکی» با همکاری یکدیگر « کیت ورزشی آی پاد نایکی پلاس» (the Nike + iPod Sport Kit) را تولید کردند. این مشارکت، از نقطه نظر همکاری برای ایجاد بازار، کاری هوشمندانه بوده است: این دو شرکت از دو فناوری برای جذب مخاطبان عام – دوندگان – بهره بردند و از توانایی های خود برای تلفیق طراحی کفش و تجربه ی متحرک موسیقی استفاده کردند. « آی پاد نایکی پلاس» حسگری است که به سِمت یک مربی ورزش شخصی ارتقاء یافته و به کمک فناوری بی سیم و توانایی های رایانه ای « آی پاد»، آمارهایی نظیر مسافت، سرعت و کالری را از کفشی که بر پای دوندگان است به پرده ی نمایش نانوی « آی پاد» منتقل می کند.

محصول به دست آمده ایده ای ساده اما عالی برای دوندگان و مراجعان به سالن های ورزشی است که تا پیش از این از هر دو محصول استفاده می کردند – و همچنین برای افراد دیگری، که شاید ترغیب شوند تا این محصول را به دلیل توانایی های فناورانه اش خریداری کنند. در مورد « اپل»، این نشان می دهد که « آی پاد» چیزی بیش از یک دستگاه پخش موسیقی است؛ در مورد « نایکی»، این محصول به تجربه ی دویدن و بنابراین به برند چیزی اضافه کرده است. یکی از نقاط قوت این محصول، شبکه ی اجتماعی « نایکی پلاس» است که دوندگانی که از « آی پاد نایکی پلاس» استفاده می کنند را به هم متصل می کند. هدف از ایجاد این شبکه، بهبود عملکرد افراد به کمک تعیین هدف معین و ایجاد شبکه ای بین المللی از دوندگان است که یکدیگر را به چالش می کشند و به رقابت وامی دارند. از نظر « نایکی» این محصول را می توان، بر اساس ورودی های مشتریان در شبکه، بهتر و کامل تر کرد.

این مشارکت، پشتیبانی متقابل دو برند را به نمایش می گذارد. جایگاه مستقل هر یک از شرکا، کسب سریع جایگاه و اعتبار را برای محصول تضمین کرد. اما از لحاظ اعتمادسازی، به نظر می رسد که « نایکی» ملزم به پرداخت امتیاز بوده است. برخی از هواداران وفادار « اپل» با در نظر گرفتن ارزش هایی که به هر یک از شرکت ها مربوط می شد، به این مشارکت به دیده ی تردید می نگریستند. هر چند هر دوی این برندها پیشتاز و نوآورند، اما تصویر « نایکی»، به دلیل رسوایی هایش در دهه ی ۱۹۹۰ برای به کارگیری کودکان، هنوز هم مخدوش است (گرچه این شرکت هم اکنون در زمینه ی رعایت استانداردهای تولید در صدر همتایان خود قرار دارد). این موضوع می تواند بر برند « اپل»، که برندی خلاق محسوب می شود، تأثیر منفی بگذارد.

این مشارکت به موفقیت دست پیدا کرد، در حالی که مشارکت های قبلی « نایکی» (مثلاً با برند فیلیپس الکترونیکز) عموماً موفق ارزیابی نشده بود. همچنین، این مشارکت برای طرح پیشنهادی جداگانه ی هر یک از برندها اهمیت قایل است – که شامل سهولت در استفاده و نیز پیشتازی در زمینه های فنی و طراحی می شود. میزان فروش این محصول بسیار بالا بوده است؛ در عرض چند ماه، « نایکی» طی گزارشی از افزایش سود ناشی از فروش این محصول مشترک و گرایش دوندگان از سایر برندهای کفش به برند « نایکی پلاس» خبر داد. این محصول می تواند نسبتاً به آسانی توسط دو شرکت در سایر حوزه های ورزشی نیز بازسازی شود.