برندها در شرایط رکود اقتصادی

برندها در شرایط رکود اقتصادی

رکود اقتصادی و رفتار مصرف کننده

رکود اقتصادی ناگزیر بر رفتار مصرف کننده مؤثر است. با این حال، برندها، حتی در شرایط دشوار، هنوز نیاز به نوآوری، تبلیغات و ارتباطات دارند – به محض این که تبلیغات کم شود، مردم تصور خواهند کرد که وضعیت شرکت شما خوب نیست. تاریخ نشان داده است که برخی از نام آورترین برندها کار خود را در دوره های دشوار آغاز کرده اند. در « رکود اقتصادی بزرگ» در دهه ی ۱۹۳۰، برندهایی مثل « مونوپولی»، و « اچ پی» ظاهر شدند؛ شرکت هایی نظیر « اپل»، پس از ضررهای زیاد در میانه ی دهه ی ۱۹۹۰، دوباره خود را بازیافتند و بسیاری از شرکت های فعال در حوزه ی فناوری توانستند از انفجار حباب دات کام جان بدر ببرند.

بالا و پایین رفتن های اقتصادی معمولاً دوره ای هستند و می توانند زمینه ی خوبی برای ظهور برندهای جدید فراهم کنند – برندهایی که می توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. درست است که رکود سال ۲۰۰۸ و به دنبال آن سقوط مؤسسات مالی بسیار گسترده بود، اما شرکت ها وادار شدند تا خود را با شرایط دشوار دهه ی اخیر ( انفجار حباب دات کام، پیامدهای رخداد ۱۱/۹ ، فروپاشی بازار مسکن در آمریکا و، به خصوص در آمریکا، ظهور “فرهنگ وحشت” که از بی ثباتی اقتصادی تا هراس از تروریسم را شامل می شود) تطبیق دهند.

اما حقیقت آن است که دوران های دشوار می تواند به شرکت ها کمک کند تا خردمندانه تر عمل کنند. بازارهای داخلی جدید نیز می توانند امکاناتی را برای رشد فراهم آورند؛ به خصوص آن که هم اکنون مصرف کنندگان جهانی در حال بسط و شکل گیری هستند. همچنین، دوران رکود موقعیت های خوبی را برای برندهای کوچک تر و خدمات مهیا می کند، زیرا این گرو ها می توانند کیفیتی خوب را در کنار انعطاف پذیری ارائه دهند. رکود اقتصادی می تواند امکان تغییر را برای برندها و مهیا کند – همه چیز قطعاً بهتر خواهد شد، اما این بهتر شدن احتمالاً همراه با انطباق پذیری در رفتار و در چارچوب ساختاری جدید از مصرف کننداگن خواهد بود.

0/5 (0 Reviews)