فائق آمدن بر عارضه کالای بالغ

بازاریابی و فروش

چارچوب تعیین ایده های های موفق برای کالاهای بالغ

مدیران کالا های بالغ برای تعیین « ایده های موفق » به یک چارچوب سیستماتیک نیازمندند. پروفسور جان ویر از دانشگاه نتردام چارچوب زیر را تهیه و ارائه کرده است. چارچوبی که او آن را “ تجزیه و تحلیل عدم تعادل ” می نامد و هدف از آن هدایت تحقیق به سوی فرصت های رشد است. ایده ی اصلی آنست که عدم تعادل های احتمالی در خط تولید ، توزیع ، مصرف ، رقابت و غیره مشخص و تعیین شوند.

مقالات پیشنهادی

انواع نوآوری در محصول

تجزیه و تحلیل ساختار بازار سبب مطرح شدن پرسش های زیر درباره ی یک محصول ، مثلاً یک نوشیدنی شده است :

 1. تغییر و تحولات در اندازه ی توان بالقوه صنعت : آیا نرخ رشد فعلی جمعیت و وضعیت جمعیت شناسی حال به نفع مصرف بیشتر این نوشیدنی است ؟ چشم انداز اقتصادی چگونه بر مصرف کالا تأثیر می گذارد؟
 2. مصارف جدید یا قسمت های مصرف کننده ی جدید : آیا می توان کاری کرد که این نوشیدنی برای نوجوانان ، میانسالان مجرد ، زوجهای میانسال و غیره هم جذبه داشته باشد ؟
 3. وجود تمایز نوآورانه ی کالا : آیا می توان گونه های مختلفی از نوشیدنی ، مثلاً کم کالری یا بسیار شیرین تهیه کرد ؟
 4. خط تولید جدید اضافه کنید : آیا می توان با استفاده از نام مورد نظر قبلی یک خط نوشابه ی جدید دیگر را راه اندازی کرد ؟
 5. تشویق کسانی که مصرف کننده نبوده اند : آیا می توان افراد مسن تر را تشویق کرد که نوشیدنی مورد نظر را امتحان کنند ؟
 6. تشویق کم مصرف کنندگان : آیا می توان مصرف روزانه نوشیدنی رابه کودکان یادآور شد؟
 7. میزان مصرف به هر مناسبت را افزایش دهید: آیا می توان در هر بسته تعداد نوشیدنی بیشتری قرارداد و آن را گران تر فروخت ؟
 8. دست از وجوه اختلاف میان کالا و قیمت های موجود بردارید : آیا می توان محصول در اندازه های جدید به بازار عرضه کرد؟
 9. ویژگی جدید برای کالا ایجاد کنید : آیا می شود نوشیدنی را با طعم جدیدی به بازار عرصه کرد ؟
 10. پوشش توزیع را گسترش دهید: آیا می شود پوشش توزیع محصول را به اروپا و خاور دور هم گسترش داد ؟
 11. فراوانی توزیع را گسترش دهید : آیا می توان درصد فروشگاه های مناسب واقع در میدوست را که این نوشیدنی را می فروشند از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش داد ؟
 12. جلوه توزیع را گسترش دهید : آیا می شود بخش تجاری ، فضای قفسه ای بیشتری به محصول اختصاص دهد ؟
 13. به قلمرو جایگاه کالا های جانشین نفوذ کنید : آیا می توان مصرف کنندگان را متقاعد کرد که این محصول نسبت به دیگر نوشابه ها ( مثلاً سودا ، شیر ) نوشابه ی بهتری است ؟
 14. به جایگاه مستقیم رقبا نفوذ کنید : آیا می شود مصرف کنندگان دیگر نام های تجاری را تشویق کرد که این نوشابه را بنوشند ؟
 15. از جایگاه فعلی شرکت دفاع کنید : آیا این نوشابه قادر است رضایت مصرف کنندگان کنونی را طوری تأمین کند که آن ها همچنان نسبت به آن وفادار باقی بمانند ؟