تعداد بازارها در صادرات

بازاریابی جهانی

تصمیم گیری در مورد صادرات

شرکت باید تصمیم بگیرد که محصولات خود را به چند کشور صادر کند ( وارد چند کشور بشود ) و این نوع فعالیت را با چه سرعتی انجام دهد. اغلب استراتژی های ورود به کشور های دیگر از این قرارند ، روش تهاجمی ، روش تدریجی و یا گام به گام یا روش فورانی یعنی به صورت همزمان ورود به چند کشور. برخی از شرکت ها ، به ویژه شرکت های فعال در فناوری های پیشرفته ( یا متمرکز بر فناوری ) دارای « زادگاه جهانی » هستند و از همان آغاز فعالیت محصولات خود را به سراسر دنیا عرضه می کنند.

شرکت های Matsushita ، BMW ،  General Electric ،  Benetton and Body shop استراتژی تهاجمی را به اجرا در آورند. شرکت در اجرای این استراتژی برنامه گسترش دادن فعالیت های بازاریابی را به صورت دقیقی تهیه می کند و از نظر منابع مالی و انسانی هم تحت فشار نیست. هنگامی که برداشتن گام نخست اهمیت زیادی داشته باشد ( به اصطلاح سرنوشت ساز باشد ) و در بازار ( های ) مورد نظر رقابت های سهمگین وجود وجود داشته باشد ، بهتر است « استراتژی فورانی » را به اجرا درآورد ( یعنی به صورت همزمان وارد چندین کشور شد ) . شرکت میکروسافت در پاییز ۲۰۰۹ با یک چرخش سریع در فعالیت های بازاریابی توانست بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه Windows را در بیش از صد کشور به فروش برساند. مسئله اصلی منابع قابل ملاحظه ای است که مورد نیاز است ( ریسک مربوط به کمبود منابع وجود دارد ) و از سوی دیگر شرکت باید بتواند برای تعداد زیادی بازار ناهمگون استراتژی ورود به بازار ها را تدوین نماید.

همچنین شرکت باید کشور هایی را انتخاب کند که از دیدگاه محصول تولیدی ، منطقه جغرافیایی ، در آمد افراد جامعه ، جمعیت و جو سیاسی مناسب باشند.

0/5 (0 Reviews)