مصرف کننده کیست

مصرف کننده کیست

مصرف کننده کیست

اولین پرسشهایی که در زمینه ی مصرف به ذهن می رسد ، این است که مصرف کننده کیست ، چه کالایی را مصرف می کند و با تولید کننده چه فرقی دارد. نقش او در جایگاه خریدار کالا یا استفاده کننده ی از خدمات مختلف چیست ؛ برای مثال اگر ما مخاطب برخی فیلمها یا برخی برنامه های تلویزیونی مصرفی می شویم یا خواننده ی برخی متون مختلف دیدنی و خواندنی یا استفاده کننده ی خاص تبلیغی خاص هستیم ، چگونه می توانیم از کالایی استفاده کنیم ؟

برای پاسخ به این پرسشها در درجه ی نخست ، باید رابطه ی دایم بین مصرف کننده و تولید کننده کالا شرح داده شود. تولید کننده ای که کالایی تولید می کند ، برای مصرف کننده مجموعه ای قوانین و اخلاق کاری را در نظر می گیرد. تا اینجا تولید کننده ، فقط به تولید و نه به مصرف فکر می کند و گاه حتی به هدف تولید خود نمی اندیشد. او فقط تولید کننده ی کالاست. دست مصرف کننده نیز باز است و می تواند هر چه می خواهد ، خریداری کند یا دست کم با تبلیغات می تواند به خرید تشویق شود ؛ بنابراین مصرف کننده می تواند در خریدن زیاده روی کند ، کالایی بخرد یا نخرد یا آن را دور بریزد یا مدام از آن استفاده کند.

مقاله بازاریابی پیشنهادی

انواع کالاها

تصمیم گیرنده ی نهایی اوست. او می تواند انتخاب کند یا انتخاب نکند ؛ به عبارتی تولید کننده کالاها را آنقدر خوب باید جلوه دهد تا مصرف کننده به خرید و مصرف آن در دراز مدت رغبت نشان دهد. پس اگر در مرحله ی نخست ، فقط بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه وجود دارد و هر یک وظیفه ی خود را انجام می دهند ، در مرحله ی بعد ، ایجاد اشتیاق و افزایش ظرفیت مصرف کننده برای مصرف کردن و میل او به خرید کالا مطرح است. در این مرحله دیگر به اینکه چگونه کالایی تولید می شود یا طراحی آن کالا در چه مراحلی انجام شده است ، توجه نمی شود ، بلکه به بعد از آن مرحله ، یعنی اینکه مصرف کننده چگونه از کالایی استفاده می کند نیز اهمیت پیدا می کند.