واژگان پژوهش بازاریابی

تکنیک های پژوهش بازار

تکنیک های پژوهش بازار همانند تکنیک های مورد استفاده در پژوهش علوم اجتماعی و سیاسی می باشند.

  • فرا تحلیلی (Meta-Analysis) ( که تکنیک اشمیت- هانتر (Schmidt-hunter) نیز نامیده می شود) به یک روش آماری که از ترکیب داده های مطالعات چندگانه یا چند نوع مطالعه بدست می آید، اشاره دارد. مفهوم سازی به معنای فرآیند تبدیل تصویر ذهنی مبهم به مفاهیم تعریف پذیر می باشد. عملیاتی سازی فرآیند تبدیل مفاهیم تبدیل شده به رفتارهای قابل مشاهده خاص است که پژوهشگر را قادر به اندازه گیری می کند.
  • دقت اندازه گیری اشاره به دقت هر نوع معیار معین دارد.
  • اعتبار، احتمال اینکه اگر مجدداً اندازه گیری صورت پذیرد نتایج مشابه بدست می آید.
  • روائی این سوال را می پرسد که “آیا معیار اندازه گیری ما آنچه را تمایل به اندازه گیری آن داریم، اندازه گیری می کند؟”
  • پژوهش کاربردی برای اثبات فرضیات خاص از ارزش پژوهش برای مشتری بکار می رود.
  • Sugging، یک نوع تکنیک فروش بوسیله فروشندگانی که قصد انجام پژوهش بازاریابی دارند اما هدف اصلی شان جمع آوری اطلاعات مربوط به انگیزه خریدار و تصمیم گیری وی برای استفاده در فروش بعدی است.
  • Frugging، شامل تکنیک درخواست سرمایه به منظور شروع یک پژوهش سازمانی است.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)