نردبان مسیر های شغلی در پژوهش بازاریابی

معاون پژوهش بازاریابی

این یک پُست ارشد در پژوهش بازاریابی است. در واقع وی مسئولیت کل عملیات پژوهش بازاریابی شرکت و مدیریت تیم را بر عهده دارد.

سرپرست پژوهش

یک پُست ارشد، که مسئولیت کلی توسعه و اجرای تمام پروژه های پژوهش بازاریابی را بر عهده دارد.

دستیار سرپرست پژوهش

یک دستیار اجرائی برای سرپرستی بعضی از اعضای پژوهش بازاریابی است.

مدیر پروژه

مسئولیت کلی برای طراحی، اجرا، و مدیریت پروژه های پژوهش را بر عهده دارد.

متخصص پردازش داده ها/ آمار دان

یک متخصص در تئوری و کاربرد تکنیک های آماری است. مسئولیت وی طراحی آزمایش، پردازش داده، و تجزیه و تحلیل است.

تحلیل گر ارشد

در توسعه پروژه ها و رهبری اجرای عملیاتی پروژه ها انجام وظیفه می کند.

تحلیل گر

طراحی و پیش آزمون پرسشنامه ها و انجام تحلیل اولیه از داده ها را بر عهده دارد.

معاون تحلیل گر

ادارهء وظایف تکراری مانند تحلیل داده های ثانویه، ویرایش و کدبندی پرسشنامه ها، و تجزیه و تحلیل آماری نمونه را بر عهده دارد.

سرپرست دایره کار

مسئولیت انتخاب، آموزش، سرپرستی، و ارزیابی مصاحبه کنندگان و دیگر افراد این حوزه را بر عهده دارد.

  ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)