پژوهش بازار و پژوهش بازاریابی

پژوهش بازار:

پژوهش بازار هر نوع تلاش سازمان یافته برای جمع آوری اطلاعات در مورد بازارها یا مشتریان است. این یک جزء بسیار مهم از استراتژی کسب و کار تجاری است. این واژه عموماً به جای واژه پژوهش بازاریابی به کار می رود؛ اما، افراد حرفه ای با پژوهش بازاریابی تمایز قائل می شوند. از این حیث پژوهش بازاریابی ارتباط ویژه ای با فرآیندهای بازاریابی دارد، در حالیکه پژوهش بازار بیشتر با بازارها مرتبط است.

پژوهش بازار، بوسیله ICC/ ESOMAR دستورالعمل بین المللی بر پژوهش اجتماعی و بازار، شامل پژوهش نظری و اجتماعی، و جمع آوری منظم و تفسیر اطلاعات در مورد افراد یا سازمان ها با استفاده از روش های تحلیلی آماری و تکنیک های کاربردی علوم اجتماعی برای کسب بینش یا تصمیم گیری پشتیبان می باشد.

تاریخچه

پژوهش بازار در طی سال ۱۹۲۰ میلادی مفهوم سازی شده و به صورت یک تکنیک رسمی درآمد ، و به عنوان یک شاخه جدید از تبلیغات در ایالات متحده تبدیل شد.

پژوهش بازار برای کسب وکار تجاری/ برنامه ریزی

پژوهش بازار برای کشف آنچه افراد می خواهند، نیاز دارند، یا معتقدند، می باشد. آن همچنین شامل کشف چگونگی عمل افراد نیز می شود. اخیراً این واژه کامل شده، و برای چگونگی تعیین بازار محصولتان بکار می رود. پرسشنامه ها و بررسی های گروههای کانون بعضی از ابزارها برای پژوهش بازار هستند.

برای شروع یک کسب و کار تجاری، موارد مهمی وجود دارد:

 • اطلاعات بازار: بوسیله اطلاعات بازار می توان قیمت های کالاهای مصرفی متفاوت در بازار، همچنین وضعیت عرضه و تقاضا را بدست آورد. اطلاعات در مورد بازارها می تواند از منابع مختلف و متنوع کسب شود.
 • بخش بندی بازار: بخش بندی بازار تقسیم بازار یا جمعیت به زیرگروههای دارای انگیزه های مشابه می باشد. این واژه به صورت وسیع تر برای بخش بندی تفاوت های جغرافیائی، تفاوت های شخصیتی، تفاوت های جمعیت شناختی، تفاوت های تکنولوژیکی، استفاده از تمایزات محصول، تفاوت های روانشناختی و جنسیتی به کار می رود. برای بخش بندی بازاریابی صنعتی، شرکت شناسی عموماً مورد استفاده قرار است.
 • روندهای بازار: روندهای بازار، حرکت های روبه بالا و روبه پائین یک بازار، در طی یک دورهء زمانی هستند. اندازهء بازار برای تخمین اینکه چه کسی بوسیله کارهای کاملاً جدید شروع می کند، مشکل تر است. در این مورد، شما بوسیله تصوری که از تعداد مشتریان بالقوه، یا بخش های مشتری دارید، استنتاج می کنید.

گذشته از این اطلاعات در مورد بازار هدف، و نیاز به اطلاعات در مورد رقبا، مشتریان، محصولات و غیره نیز وجود دارد. در آخر اینکه، شما به اندازه گیری اثربخشی بازاریابی نیازمندید. بعضی از تکنیک ها عبارتند از:

 • تجزیه و تحلیل مشتری

 • مدل بندی انتخاب

 • تجزیه و تحلیل رقبا

 • تجزیه و تحلیل ریسک

 • پژوهش محصول

 • پژوهش تبلیغات

 • مدل بندی آمیخته بازاریابی

پژوهش بازاریابی:

پژوهش بازاریابی یک تلاش سازمان یافته برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان است. هدف پژوهش بازاریابی شناسائی و ارزیابی چگونگی تغییر عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر رفتار مشتری است.

پژوهش بازاریابی اغلب به دو مجموعه از جفت های جداگانه با توجه به بازار هدف تقسیم می شوند:

 • پژوهش بازاریابی مصرف کننده، و
 • پژوهش بازاربای صنعتی

یا نگرش روش شناسی:

 • پژوهش بازاریابی کیفی، و
 • پژوهش بازاریابی کمی

پژوهش بازاریابی مصرف کننده یک نوع جامعه شناسی پذیرفته شده است، که بر درک ترجیحات، نگرش ها، و رفتار مصرف کننده در یک اقتصاد بازارگرا متمرکز می باشد؛ و هدف آن درک تاثیرات و تطبیق موفقیت مبارزات بازاریابی است. حوزه پژوهش بازاریابی مصرف کننده به عنوان یک علم آماری بوسیله آرتور نیلسن (Arthur Nilsen) بوسیله کشف شرکت ACNielsen در سال ۱۹۲۳ میلادی بنا شده است.

بنابراین، پژوهش بازاریابی بهه عنوان شناسائی سیستماتیک و هدفمند جمع آوری، و انتشار اطلاعات با هدف کمک به تصمیم گیری مدیریت برای شناسائی و حل مسائل و فرصت های موجود در بازاریابی تشریح می گردد.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)