انواع پژوهش بازاریابی

تکنیک های پژوهش بازاریابی

تکنیک های پژوهش بازاریابی که به شکل های مختلف معین می شوند، عبارتند از:

 • ردیابی تبلیغ – به طور متناوب یا پیوسته در پژوهش بازار برای نظارت بر عملکرد برند معیارهائی همچون آگاهی از برند، ترجیح برند، و کاربرد محصول.
 • پژوهش تبلیغات – به منظور آزمون آگهی یا ردیابی سودمندی تبلیغات برای هر رسانه استفاده می شود، و توسط توانائی جلب توجه تبلیغ، ارتباط برقرار کردن پیام، ایجاد تصویر ذهنی از برند، و ترغیب مشتری به خرید محصول یا خدمت اندازه گیری می شود.
 • پژوهش ارزش برابری برند – نظر مساعد مصرف کنندگان نسبت به برند چگونه است؟
 • پژوهش تداعیات برند – مصرف کنندگان به چه وسیله برند را تداعی می کنند؟
 • آزمون نام برند – مصرف کنندگان چه احساسی در مورد نام های محصولات دارند؟
 • پژوهش ردیابی چشمی تجاری – بررسی تبلیغات، طراحی های بسته بندی، وب سایت ها، و غیره بوسیله تجزیه و تحلیل رفتار بصری مصرف کننده.
 • آزمون مفهوم – آزمون پذیرش یک مفهوم توسط مصرف کنندگان هدف.
 • Collhunting – مشاهدات و پیش بینی ها در تغییرات روندهای فرهنگی موجود یا جدید در حوزه هائی همچون مُد، موزیک، فیلم ها، تلویزیون، فرهنگ و سبک زندگی جوانان.
 • پژوهش فرآیند تصمیم خریدار – تعیین آنچه باعث انگیزش افراد برای خرید و فرآیند تصمیم گیری آنها می شود.
 • آزمون آگهی – پیش بینی های عملکرد در بازار یک تبلیغ قبل از تجزیه و تحلیل شنودگان در سطوح توجه، ارتباط برند، انگیزش، سرگرمی، و ارتباطات، همچنین تقسیم بندی جریان توجه و احساس نسبت به تبلیغ.
 • پژوهش رضایت مشتری – مطالعات کمی و کیفی که نتیجه درک رضایت مشتری بوسیله یک معامله است.
 • تخمین تقاضا – تخمین تقریبی سطح تقاضا برای محصول.
 • ممیزی کانال های توزیع – ارزیابی نگرش های خرده فروشان و توزیع کنندگان نسبت به محصول، برند، یا شرکت.
 • اطلاعات استراتژیک اینترنت – جستجوی دیدگاه های مشتری در اینترنت، گپ زدن ها، اجتماعات، صفحات وب، وبلاگ ها … .
 • اثربخشی بازاریابی و تحلیلی – ایجاد مدل ها و ارزیابی نتایج برای تعیین اثربخشی فعالیت های اختصاصی بازاریابی.
 • پژوهش موضع یابی – اینکه چطور بازار هدف برند را به رقبا نسبت می دهد.
 • آزمون کشش قیمت – تعیین اینکه مشتریان نسبت به تغییرات قیمت چه حساسیتی دارند.
 • پیش بینی فروش – تعیین سطح مورد انتظار از فروش معین در سطحی از تقاضا، با توجه به عوامل دیگر مثل هزینه تبلیغات، ترفیع فروش و غیره.
 • پژوهش بخش بندی – تعیین عوامل جمعیت شناختی و روان شناختی، و ویژگی های رفتاری خریداران بالقوه.
 • میزگرد آن لاین – گروهی از افراد که به پژوهش بازاریابی آن لاین پاسخ می دهند.
 • آزمون بازاریابی – روانه کردن مقدار کمی از محصول برای تعیین پذیرش تقریبی محصول برای معرفی به یک بازار وسیع تر.
 • پژوهش بازاریابی ویروسی – اشاره به پژوهش بازاریابی طراحی شده برای تخمین احتمال ارتباطات خاص از طریق شبکه اجتماعی افراد دارد. تخمین پتانسیل شبکه اجتماعی و ترکیب تخمین های اثربخشی فروش به منظور نرخ بازگشت سرمایه ویژه.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent