برکزیت فرصت و ریسک استراتژیک برای بازاریابان

برکزیت فرصت و ریسک استراتژیک برای بازاریابان

برکزیت  فرصت و ریسک استراتژیک برای بازاریابان

اگر چه شمارش نهایی آراء خروج بریتانیا (برکزیت – Brexit) با ۹/۵۱ % خبر از پیروزی کمپین خروج از اتحادیه اروپا را می داد امّا بسیاری از رای دهندگان به خروج از اتحادیه، انتظار تأثیر فوری بر اقتصاد بریتانیا را نداشتند.

در میان مشکلات اقتصادی عنوان شده از برکزیت، جان بِرنارد (John Bernard) مدیر بازاریابی جهانی موزیلا (MOzilla) اصطلاح “آمادگی ناکافی” را بکار برده و گفته : “هیچ کس از آنچه در ادامه اتفاق خواهد افتاد مطمئن نیست.” وی توضیح داده که : “افزایش هزینه های وارده و تولید گران تر، می تواند تأثیر نامطلوبی بر مصرف کنندگان داشته باشد. من باور نمی کنم بازاریابان آمادگی لازم در برابر آنچه اتفاق افتاده را داشته باشند.” 

از ابتدای امسال، بودجه های بازاریابی با ترس از برکزیت تعیین شدند. برای مثال، در سه ماهه اول، بالغ بر یک پنجم (۲۱%) بازاریابان خبر از افزایش بودجه بازاریابی خود دادند، و این در حالی بود که ۱۸% از کاهش این بودجه خبر دادند.

اکنون فرصتی واقعی برای ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان وجود دارد. بازاریابان بایستی به مصرف کنندگان اطمینان دهند که با وجود تغییرات سیاسی، روابط میان آنها می تواند مانند گذشته باقی بماند. در حال بایستی به جای وحشت از برکزیت، نگاهی به فرصت های بوجود آمده برای رشد برندهای خود داشت و برندها بایستی در مقابل تأثیر قابل توجه هزینه های مصرف کنندگان مقاومت نمایند.

منبع : Marketing Week    

ترجمه : تیم پژوهش  Marketing Iran Talent

اخبار بازاریابی پیشنهادی به شما :

برکزیت برندهای برنده و بازنده

موضع نیسان در برابر دولت بریتانیا