فیس بوک شبکه ویدئویی و دسکتاپ خود را توسعه می دهد.

در ادامه رقابت فیس بوک و گوگل : فیس بوک شبکه ویدئویی و دسکتاپ خود را توسعه می دهد.

فیس بوک امیدوار است که با تمرکز بر شخصی سازی برندها را متقاعد نماید که بودجه بیشتری برای آگهی های خود در نظر بگیرند. فیس بوک در حال تشدید رقابت خود با گوگل بوسیله با برنامه “توسعه اصلی”، برای شبکه آگهی های خود می باشد که این امر مستلزم شفافیت بیشتر این برنامه و تغییر نگرش برندها نسبت به فیس بوک می باشد.

فیس بوک همچنین در حال توسعه شبکه آگهی ها بر روی دسکتاپ می باشد، و شروع به فروش ویدئوهای تبلیغاتی نموده و به جای پاسخ مستقیم به برندها، اهداف برندها را عرضه می نماید؛ به نظر می رسد برای اولین بار فیس بوک به بخش بزرگتری از بازار پُر سود نمایش آگهی دست خواهد یافت.

این برنامه جدید فیس بوک به بازارایابان اجازه می دهد علاوه بر بررسی بینندگان ویدئو خود، سایر پارامترها را نیز در دست داشته باشند.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

منبع : Marketing Week