فولکس واگن از حجم سرمایه گذاریهای خود در سال ۲۰۱۶ می کاهد

کاهش حجم سرمایه گذاریهای فولکس واگن

کاهش حجم سرمایه گذاریهای فولکس واگن در سال ۲۰۱۶ میلادی یک میلیارد یورو می باشد که این میزان از سرمایه گذاری از مرز ۱۲ میلیارد یورو عبور نکند.

ماتیاس مولر، مدیرعامل جدید فولکس واگن از برنامه این کمپانی برای سرمایه گذاریهای بیشتر در بخش تکنولوژی نوین و نوآوری خبر می دهد. وی در این زمینه گفت: «کاری که هیچ گاه انجام نخواهیم داد صرفه جویی است که آینده ما را به خطر بیاندازد. برعکس سرمایه گذاری های ما بر روی فن آوریهای آینده و ایجاد تحول در مدلها تمرکز خواهد داشت.»

رسوایی در فولکس واگن

رسوایی مجهز بودن برخی از خودروهای ساخت فولکس واگن به نرم افزارهای مختل کننده تستهای آلایندگی هوا موجب شده این شرکت نسبت به میزان بازدهی و سود خود در سال ۲۰۱۵ بدبین باشد و به کاهش و تنوع در سرمایه گذاری هایش روی آورد.

آدام چستر، کارشناس بانک لویدز می گوید: « مسلماً اتومبیل صنعت بسیار بزرگ و مهمی برای آلمان است. حدود ۲۰ درصد درآمد صنعتی این کشور مربوط به این بخش است. فولکس واگن ۶۰۰ هزار نیروی کار در سراسر دنیا دارد. یک سوم کارکنان صنعت خودروسازی در آلمان نیز به این کمپانی تعلق دارد.»

از سوی دیگر براساس آخرین گزارشها دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را درباره نقش شرکت آلمانی بوش و مشارکت احتمالی آن در رسوایی مربوط به فولکس واگن آغاز کرده است.

منبع : euronews