هدر دادن پول با تبلیغات دیجیتال؟؟

خبری بد برای بازاریابان دیجیتال

آیا این جمله “هدر دادن پول با تبلیغات دیجیتال؟؟” واقعیت دارد. اکثر قریب به اتفاق تبلیغات دیجیتال برای همه قابل مشاهده نمی باشند. بر اساس یک بررسی جدید، بسیاری از بازاریابان در به کارگیری اثربخش تکنیک های فراگرفته در تبلیغات چاپی و کانال های محیطی ناموفق هستند.

از ژانویه ۲۰۱۶، شرکت لومن (Lumen) با استفاده از دوربین چشمی نصب شده بر روی لپ تاپ های ۳۰۰ مصرف کننده، داده های بصری در مور آنچه که توجه کاربران را در حالت آن لاین جلب می نماید، جمع آوری نموده است. در این مطالعه معادل ۳۰ هزار دقیقه ویدئو که با ۱۵ هزار تبلیغ دیجیتال مرتبط بوده ضبط شده است.

نتیجه این بررسی نشان داده که تنها ۴۴% تبلیغات دیجیتال توسط همه ی کاربران مشاهده می شوند. و تنها ۹% تبلیغات دریافت شده ارزش بیش از دو بار توجه را دارند. و در عین حال فقط  ۴%  تبلیغات بیشتر از ۲ ثانیه ذهن کاربر را به خود مشغول می کند.

بنابراین بزرگترین مشکل این است که بازاریابان ارزش زمان محدودی را که افراد در کانال های دیجیتال می گذرانند به روشنی درک نمی کنند. بازاریابان بریتانیا در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲/۷ میلیارد پوند بر روی تبلیغات دیجیتال مشاهده نشده هدر داده اند. بازاریابان دیجیتال به تأمل در مورد شرایط اقتصادی و همچنین جلوگیری از شکست بیشتر در این حوزه ترغیب می شوند.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

منبع : Marketing Week

اخبار بازاریابی پیشنهادی به شما :

روندهای عمده بازاریابی در سال ۲۰۱۷

0/5 (0 Reviews)