تبلیغات و تحقیقات بازار

تبلیغات و تحقیقات بازار

تبلیغات و تحقیقات بازار

تبلیغات و تحقیقات بازار : دست اندرکاران تبلیغات با چالشی عمده رو به رو هستند. آن ها همواره می پرسند، کالاها، خدمات و ایده های خود را چگونه از طریق رسانه ها به خریداران ارائه کرده، تا از این راه حداکثر بهره وری را از فعالیت های تبلیغاتی و ترفیعی خود بدست آورند؟ برای انجام این کار، آن ها باید درک عمیقی از ارتباط بین محصولات و بازار داشته باشند. برقراری ارتباط بین محصول و بازار، اصل اساسی بازاریابی و مدیریت بازاریابی است. آن ها با استفاده از ابزار مختلف می توانند به این ارتباطات دست یابند.

در برخی موارد، متأسفانه نقش و اهمیت بازاریابی برای دست اندرکاران صنعت و تجارت، به درستی روشن نیست؛ مثلاً آنها به تأمین منابع مالی صنعت و خرید مواد اولیه برای تولید، اهمیت بالایی می دهند؛ اما اینکه مشتریان چه محصولاتی را می خواهند، این محصولات چگونه باید به اطلاع مشتریان رسانده شوند، و چگونه توزیع گردند، چندان مورد اهمیت واقع نگردیده، و به خوبی تبیین نشده است.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

به منظور طراحی کالا و اثربخشی برنامه ی ارتباطات منسجم بازاریابی، ضروری است که متصدیان تبلیغات، درک صحیح و مناسبی از فرآیند تحقیقات بازاریابی نیز داشته باشند، تا بتوانند با دیدی جامع از فرصت های بازار (بازارهای هدف مناسب برای شرکت)، سیاست ها و برنامه های قیمت گذاری، توزیع، طراحی و تولید محصولات، برنامه های خود را به صورت کارا و اثربخش طراحی کنند.

هر شرکت باید از توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار برخوردار باشد.

مقالات پیشنهادی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

در محیط های پیچیده، همواره فرصت ها و تهدیدهای جدیدی وجود دارد. تهیه ی اهداف تبلیغات باید بر مبنای تحلیل وضعیت (تحقیق بازار از جایگاه بازار، مشتری، رقبا) و شناسایی و تعریف ویژگی های ترفیعی ای صورت پذیرد، که شرکت یا نام تجاری محصول با آن مواجه است. اهداف تبلیغات، از اهداف و بازاریابی همان شرکت نشأت می گیرند.

اهداف و استراتژی های بازاریابی، بیان کننده ی این نکته اند که برنامه کلی بازاریابی شرکت، طی مدتی معین به چه چیزهایی دست خواهد یافت.

اهداف بازاریابی، غالباً در نتایجی مشخص همانند حجم فروش، سهم بازار، سود، یا برگشت سرمایه تعریف می شود. اهداف بازاریابی مناسب و دقیق، غالباً قابل کمی شدن – مثلاً افزایش ۱۰ درصد فروش محصول X در بخش مصرف کنندگان بازار در ۱۲ ماه آینده – واقع گرایانه و قابل دستیابی می باشند؛ مثلاً، بعضی از شرکت ها در جست و جوی توسعه ی توزیع و فروش محصولات خود در بخش های مختلف بازار هستند، و یا بعضی دیگر می خواهند حجم فروش محصولاتشان را به مشتریان فعلی خود افزایش دهند.

از آنجا که تبلیغات، جزیی از ابزار آمیخته ی بازاریابی است، مدیران ارتباطات بازاریابی شرکت ها (مدیران تبلیغات) باید برنامه ی شرکت متبوع خود را مرور کرده، و دریابند که طی برنامه ی بازاریابی خود، می خواهند به چه چیزی دست یابند. مدیران تبلیغات باید از توانایی تبدیل و تفسیر اهداف بازاریابی شرکت به اهداف ارتباطات و اهداف ترفیعی ویژه برخوردار باشند.

مقالات پیشنهادی

ارتباطات بازاریابی