انواع تبلیغات

انواع تبلیغات

چون تبلیغ کنندگان بسیار گوناگون تلاش می کنند تا به انواع بسیار مختلف مخاطبان دسترسی پیدا کنند، به این تبلیغات امر پیچیده ای است. در اینجا، ۹ نوع تبلیغات بنیانی را بررسی می کنیم:

تبلیغات تجاری 

قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف کننده است. نام دیگر آن تبلیغات نام تجاری است. این نوع تبلیغات بر توسعه ی هویت و تصویر بلند مدت یک نام تجاری متمرکز است. تبلیغات نام تجاری سعی می کند تا تصویری برجسته از نام تجاری یک محصول ارائه کند.

تبلیغات خرده فروش 

در مقابل، تبلیغات خرده فروش است که به محل کسب و کار مربوط می شود، یعنی جایی که در آن، انواع گوناگونی از محصولات، قابل خرید است یا خدمتی ارائه می شود. پیام تبلیغاتی، محصولاتی را که در محل قابل دسترسی است معرفی می کند، داد و ستد در محل کسب و کار را تشویق می کند و می کوشد تا تصویر متمایزی برای محل کسب ایجاد کند. بلیغات خرده فروش بر قیمت، در دسترس بودن، مکان و ساعت کار، تأکید دارد.

تبلیغات سیاسی 

این نوع از تبلیغات را سیاستمداران به کار می برند تا مردم را متقاعد کنند که به آنان رأی دهند. بنابراین جزو بخش مهمی از فراگرد سیاسی در ایالات متحده و سایر کشورهای دموکراتیک است که اجازه می دهند تا نامزدها به تبلیغ بپردازند. گرچه این نوع تبلیغات، منبع مهم ارتباطات برای رأی دهندگان است، منتقدان عقیده دارند که تمرکز تبلیغات سیاسی، بیشتر بر تصویر سازی است تا پرداختن به موضوعات.

تبلیغات کتاب راهنما 

نوع دیگر تبلیغات، کتاب راهنما است، زیرا مردم برای آن که بدانند چگونگی کالا یا خدمتی را بخرند به آن مراجعه می کنند. گرچه انواع بسیار مختلفی از کتاب های راهنما وجود دارد که وظیفه ی مشابهی بر عهده دارند، اما بهترین شکل شناخته شده از تبلیغات کتاب راهنما، کتاب زرد (Yellow Pages) است.

تبلیغات پاسخ – مستقیم 

این نوع از تبلیغات ممکن است از هر وسیله ی تبلیغی و از جمله پست مستقیم استفاده کند، اما پیام آن با پیام تبلیغات ملی و خرده فروش که در آن، مستقیماً فروش کالایی را تشویق می کنند، متفاوت است. مصرف کننده می تواند به وسیله ی تلفن یا پست به پیام، پاسخ دهد و محصول از طریق پست یا سایر راه های کالا رسانی به وی تحویل داده می شود.

تبلیغات کسب و کار به کسب و کار (شغل به شغل) 

این تبلیغات شامل پیام های معطوف به خرده فروشان، عمده فروشان و توزیع کنندگان است، همان گونه که شامل خریداران کالاهای صنعتی و افراد حرفه ای نظیر حقوقدان ها و پزشکان نیز می شود. تبلیغات شغلی در نشریات شغلی و روزنامه های حرفه ای دیده می شود.

تبلیغات مؤسسه ای / نهادی

نام دیگر آن تبلیغات برای شرکت است. تأکید این پیام ها بر ایجاد یک هویت برای مؤسسه یا نفوذ و غلبه یافتن بر عموم بر اساس دیدگاه سازمان است.

تبلیغات خدمات عمومی

تبلیغات خدمات عمومی (PSA) به پیام هایی با آن آرمان های نیکو، مانند رانندگی نکردن در حال مستی یا جلوگیری از بد رفتاری با کودکان، مربوط می شود. این تبلیغات را مؤسسات تبلیغی حرفه ای به طور رایگان تهیه می کنند و رسانه ها بابت پخش آن هزینه ای دریافت نمی کنند.

تبلیغات تعاملی

هر یک از مصرف کنندگانی که دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشند می توانند از تبلیغات تعاملی بهره مند شود. آگاهی های از طریق صفحات وب و دیگر فنون و امکانات اینترنتی دریافت می شوند. در این حال، مصرف کننده می تواند به آگهی پاسخ دهد، آن را اصلاح کند، گسترش دهد، یا به آن بی اعتنایی کند.

0/5 (0 Reviews)