گرافیک مفهومی و تبلیغات مفهومی

گرافیک مفهومی و تبلیغات مفهومی

از بررسی تاریخ پیدایش هنر چنین بر می آید که هنر از همان ابتدا به عنوان زبان مشترک تمامی آحاد بشر و به عنوان یک رساننده ی پیام در تمامی قرن ها انجام وظیفه کرده ، و گاه در قالب زیبایی شناسی و گاه در قالب کاربردی و فلسفی و حتی روان شناسی و جامعه شناسی در انجام مأموریت خود تلاش کرده است. در علم اقتصاد و تجارت نیز دانشمندان و دست اندرکاران آن برای یافتن یک زبان مشترک برای افزایش فروش و سود آوری ، دست به دامان هنر شده و از شاخه های وابسته به آن مانند گرافیک ، تصویرسازی ، نشانه شناسی ، شناسه سازی ( برند سازی ) و … استفاده کرده اند ؛ در نهایت ، تمامی این مباحث در قالبی با هم ترکیب شد که نام آن تبلیغات گذاشته شد و خود به عنوان شاخه ای مستقل به فعالیت خود ادامه داد.

علم تبلیغات

تبلیغات ، علمی است آمیخته با علوم مختلفی مانند ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، فلسفه و به ویژه هنر و بازاریابی و … . همان طور که کاپرو از هنرمندان مشهور هنر مفهومی می گوید : همه چیز هنر است و هنر همه چیز ». وی همچنین بین زندگی و هنر هیچ فاصله ای نمی بیند ، و زندگی را هنر و هنر را زندگی می داند. می توان همه چیز را تبلیغ و تبلیغ را همه چیز دانست و گستره ی تفکر درباره ی تبلیغات را چنان گسترش داد تا به تبلیغات پست مدرن ، که ادعا می کند که از هر وسیله ، و رسانه و از هر گونه هنری ( چه سنتی و چه مدرن چه کاربردی و غیر کاربردی ) می توان برای تبلیغات استفاده ، نزدیک شد.

در این جا سعی می شود ضمن اشاره به یکی از عوامل اساسی داخل در تبلیغات که ( گرافیک مفهومی ) درباره ی گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی و ارتباط آن ها با یکدیگر پرداخته شود ؛ همچنین با تأکید بر این که متقاعد سازی تصویری از طریق برانگیختگی هیجانی و استدلال شناختی امکان پذیر است ، به مباحث نشانه شناسی پرداخته می شود و نشان داده خواهد شد که چگونه مبلغان می توانند به منظور جلب نظر ، ترغیب و متقاعد سازی مخاطبان از عناصر تصویری استفاده کنند.

0/5 (0 Reviews)