اپل بر ضد آى. بى . ام – قسمت دوم

بازاریابی و فروش اپل بر ضد ای.بی.ام. قسمت 2

خانه ، جایى است و اداره جایى دیگر. صنعت کامپیوتر ، در حال تماشاى مسابقه جدید ” اپل ” بر ضد ” آى . بى . ام ” است اما  این بار به نظر مى رسد که نتیجه متفاوت باشد ؛ زیرا ” اپل ” در منطقه نفوذ ” آى . بى . ام ” فعالیت مى کند. ” اپل ” در تلاش ورود به بازار کامپیوتر در دفاتر است که با عقب نشینى ” دى . اى . سى ” خالى مانده است.” جان اسکالى ” و تیم ” مکینتاش ” ، سالیانه ٢٠٠ میلیون دلار براى تبلیغات هزینه مى کنند که مقام دوم در ساخت کامپیوترهاى ادارى را به دست آورند.

اما ” اپل ” یک ضعف بسیار مخرب دارد و آن این که کامپیوتر هاى ” اپل ” خانگى است ، نه ادارى !

اسکالى باهوش است. اگر دقت کنید ، تبلیغات ” مکینتاش ” هیچ نامى از ” اپل ” نمى برد. او مى داند که مجبور است کامپیوترهاى ” مکینتاش ” ادارى را ، از کامپیوترهاى خانگى ” اپل ” جدا نگه دارد ؛ اما آگاهى عمومى این دو را متصل به هم مى شناسد و این مانند کرمى در تشکیلات ” مکینتاش اسکالى ” است. ” استیو ووزنیک ” ، شریک ” اپل ” چنین مى نویسد : براى مدت ۵ سال ، استراتژى اپل به طرز وحشتناکى اشتباه بود. او همچنین مدیران ” اپل ” را متهم مى کند که گسترش تکنیکى ” اپل ٢ ” را به فراموشى سپردند. ما فکر مى کنیم که آقاى ” ووزنیک ” درست مى گوید ؛ اپل باید تمرکز خود را بر روى کامپیوترهاى خانگى و تجارت محدودتر مى گذاشت.

مجله تایمز نوشت : امروزه تجارت کامپیوترهاى شخصى مانند صنعت اتومبیل در سالهاى اولیه قرن بیستم است که گروه زیادى از شرکتها را جذب کرد. بعضى از آنها حتى نامهاى شبیه به ” اپل ” و ” کمودور ” داشتند. البته تنها چند شرکت از سازندگان اولیه خودروها توانستند همچنان باقى بمانند. هیچ کس شکى ندارد که ” آى . بى . ام ” در صنعت کامپیوتر ، مانند ” جنرال موتورز ” در صنعت خودرو سازى است ؛ اما سؤال این است که چه کسى ” فورد ” یا ” کرایسلر ” خواهد شد ؟ چه کسى شماره ٢ خواهد شد ؟ براى یک شرکت کامپیوترى در طول زندگى ، تنها یک بار این شانس وجود دارد که بتواند خود را به رده دوم برساند. از میان شرکتها ، ” دى . اى . سى ” ، بهترین شانس را داشت. آنها سلطان کامپیوترهاى کوچک در جهان بودند ، آنها یک نام و یک شهرت تجارى داشتند ؛ اما آنرا دور انداختند.

” هرتز ” ،” اولیس ” ، ” کوکا ” ، ” پپسى ” ، ” جنرال موتورز ” ، ” فورد ” ، ” مک دونالد ” و ” برگر کینگ “. همیشه جا براى شماره ٢ وجود دارد.

پنجره شانس ، براى هر کسى که بخواهد وارد شود باز است ، کمبود رقیب در کار نیست. ” اى . تى . اند تى ” ، ” بروفز ” ، ” کامپک ” ، ” دیتا جنرال ” ، ” هاولت پاکارد ” ، ” اى . تى . سى ” ،” موتورولا ” ، ” ان سى آر ” ، ” اسپرى ” ، ” ونگ ” ، ” زیراکس ” و ” زنیط ” و رقباى ژاپنى مانند ” اِپسون ” ، ” فوجى تسو ” ، ” هیتاچى ” ، ” مینولتا ” ، ” میتسوبیشى ” ، ” ان اِى سى ” ، ” اوکى ” ، ” پاناسونیک ” ، ” سانیو ” و ” توشیبا ” و …

سردرگمى !؟ عامل بالقوه مشترى است ! در این زمان ، اعتبار شرکت ، مهمترین عامل فروش است. مشتریان ، کامپیوتر نمى خرند ، آنها شرکت را مى خرند. به نقاط ضعف بعضى از این شرکتها نگاهى بیاندازیم :

“اى. تى . اند تى ” یک شرکت سازنده تلفن است ، نه کامپیوتر!

“بروفز ” یک شرکت سازنده قاب کامپیوتر است که در این زمینه هم چندان قوى نیست.

“کامپک” یک حمله جناحى محدود موفق بر ضد ” آى. بى . ام ” دارد ؛ اما به نظر مى رسد که قادر نیست استراتژى خود را به جنگ تهاجمى تغییر دهد.

“دیتاجنرال” ، یک شرکت ناموفق در رقابت با ” دى. اى . سى ” است که کامپیوترهاى کوچک تولید مى کند.

“ان. سى . آر ” گفتار دیگرى است و هیچ ربطى به کامپیوتر ندارد. موفقیت اصلى این شرکت ، در سیستم هاى ورود اطلاعات به کامپیوترهاست که توانست از این امتیاز خود بهره بردارى کند.

“اسپرى ” ، یکى دیگر از شرکتهاى ناموفق ، در ساخت قاب اصلى کامپیوتر است.

“ونگ ” ، سازنده پردازش گرها است و در این راه شانس موفقیت دارد ؛ اما این موضوع کمک چندانى به آنها نمى کند.

“زیراکس ” ، شرکت دستگاههاى فتوکپى است. همان گونه که ” آى . بى . ام ” در ساخت دستگاهها نمى تواند موفق باشد ، ” زیراکس ” هم نمى تواند در صنعت کامپیوتر توفیق یابد.

“زنیط ” مى تواند دستگاه گیرنده تلویزیون را به خوبى بسازد ؛ اما کامپیوتر نه!

ژاپنیها را فرامرش کنید ! روش احتیاط آمیز ” یک قدم به جلوى آنها ” نمى تواند در دنیاى تغییرات سریع کامپیوترهاى شخصى ، کارى انجام دهد.

گمان مى کنید که ما کدام شرکت را داراى بهترین شانس براى موفقیت مى دانیم ؟

” هیولت پاکارد ” ؟ بله درست است ! ” هیولت پاکارد ” مى تواند در مقام دومین شرکت بزرگ کامپیوترى جهان باشد. ” هیولت ” در کامپیوترهاى کوچک ، بعد از ” دى . اى . سى ” قرار دارد. این شرکت ، آن نوع از کامپیوترهاى شخصى را که ” اپل ” در آن نفوذ زیادى دارد مى سازد. ” هیولت ” نمى تواند ” آى . بى . ام ” را از سر راه بردارد. هیچ شرکتى نمى تواند جایگزین ” آى . بى . ام ” شود ؛ اما ” هیولت ” بهتر از ” اپل ” مى تواند رقیب ” آى . بى . ام ” بشود و با این روش به بازار ثابت کند که ” هیولت ” در تجارت کامپیوتر ، از جایگاه ویژه اى برخوردار است. چند سال بعد نتیجه پیش بینى ما را خواهید دید.

0/5 (0 Reviews)