چالش مستمر پسماند الکترونیک

بازاریابی و فروش چالش مستمر پسماند الكترونيك

با رایانه ، تلویزیون ، پخش کننده دى وى دى ، تلفن همراه یا هر دستگاه الکترونیک مصرفى که دیگر کار نمى کند چه کار مى کنید؟ سپردن دستگاه براى تعمیر با توجه به هزینه هاى بالاى تعمیر در مقایسه با خرید یک دستگاه جدید قابل توجیه نیست. اگر شما همانند بیشتر افراد باشید ، این دستگاهها را به زباله یا درون کشویى پرت مى کنید یا آن ها را به دیگران مى دهید. در اینجاست که مسئله اى با پسماند الکترونیک یا e-Waste وجود دارد که اینک مسئله اى عمده براى سازندگان دستگاهها و دولت هاى ملى و محلى و سازمان هاى حفاظت از محیط زیست به شمار مى آید. داده هاى اخیر نشان مى دهند که بیش از ٨۶ درصد دستگاههاى دور ریخته شده ( ٢،٢ میلیون تن ) در آمریکا از محل هاى دفن زباله سر در مى آورند. بسیارى از این اقلام دور ریز حاوى مواد سمى مانند جیوه ، کادمیوم و سرب هستند که در صورتى که به طور مناسب کنار گذاشته نشوند ، مى توانند سبب آلودگى خاک و آب شوند.

بنا به مسئله رو به رشد پسماند الکترونیک ، بسیارى از دولت هاى ایالتى و محلى گام هایى را براى حل مسئله برداشته اند. در ٢٠٠٧ ، براى مثال ، مینه سوتا تولید کنندگان را ملزم ساخت تا ۶٠ درصد از دستگاه هاى الکترونیکى دورریز را که در این ایالت فروخته اند جمع آورى و بازیافت کنند. ایالت هاى دیگر نیز اقدامات مشابهى انجام مى دهند. اکنون ، دولت ایالت متحده در حال بررسى راه هایى براى افزایش بازیافت در سطح ملى است. اقداماتى از این دست فشار فراوانى بر شرکت هاى سازنده وارد مى کند ، که بسیارى از آن ها فاقد رویه هاى معکوس زنجیره تأمین براى اداره پسماند ورودى هستند. تولید کنندگان تلویزیون با بزرگ ترین مانع در بازیافت مواجه اند. تلویزیون هاى قدیمى بزرگ و سنگین اند و اغلب حمل آن ها به مراکز بازیافت براى مشتریان دشوار است. علاوه بر آن ، شمار تلویزیون هاى بازیافت شده با توجه به روى گردانى مصرف کنندگان از تلویزیون هاى آنالوگ به مدل هاى تحت دیجیتال به سرعت در حال رشد است.

شرکت مدیریت بازیافت

به منظور مدیریت تقاضاى رو به رشد براى بازیافت ، این صنعت شرکت مدیریت بازیافت تولید کنندگان را تأسیس کرد که از سوى اعضاى آن ، شامل توشیبا ، شارپ و پاناسونیک ، تأمین مالى مى شود. سایر شرکت ها از بازیافت کنندگان ثالث ، مانند ویست منیجمنت ، استفاده مى کنند. دل و صنایع گودویل استراتژى نوآورانه اى را به کار گرفته اند. ریکانکت پارتنر شیپ ، که در آن دل آموزش و حمایت مالى براى نوسازى رایانه هاى قدیمى را فراهم مى سازد. این اقدام بیش از ٢،٧ میلیون پاوند پسماند رایانه را در هر سال از رفتن به زیرزمین نجات مى دهد. این استراتژى برگ برنده اى براى گودویل است ، که مانند سایر سازمان هاى خیریه انبوهى از دستگاههاى الکترونیک را دریافت مى کند.

پسماند الکترونیک اکنون کسب و کارى سودآور براى بازیافت کنندگان است چون این صنعت بیش از ٣ میلیارد دلار درآمد در سال ایجاد مى کند، البته پس از آنکه کشف شد که برخى از بازیافت کنندگان در حال صدور پسماند الکترونیکى به دیگر کشورها ( بیشتر در آسیا ، مکزیک و آفریقا ) بوده است ، جنجال هایى نیز ایجاد شد. این کشورها از قوانین زیست محیطى سهل انگارانه برخوردارند که مسئله پسماند الکترونیک را در جوامع محل ذخیره سازى آنها بسیار دشوارتر مى سازد. چنان اقداماتى نقض کنوانسیون بازل هستند ، موافقت نامه اى بین المللى که تجارت پسماند خطرزا را محدود مى سازد.