فلسفه بازاریابی و فروش هوندا

فلسفه بازاریابی و فروش هوندا

فلسفه بازاریابی و فروش هوندا

در پاییز ١٩۶٩ ، موتورسیکلت هاى هوندا در آمریکا پرفروش ترین موتورها بودند. با این حال اتومبیل هاى هوندا تا آن زمان در این کشور ظاهر نشده بودند. بیش از ٧٠٠٠ مایل دورتر ، دفتر مرکزى شرکت هوندا در توکیو برنامه هایى داشت که این وضع را تغییر دهد.

برنامه ها موفق از آب درآمدند. در دهه ى ١٩٨٠ اتومبیل هاى هوندا یکى از محبوب ترین اتومبیل ها در ایالات متحده و در سال ١٩٨٩ ، هوندا آکورد پرفروش ترین اتومبیل در آمریکا شد.

هوندا چگونه از حد صفر به رکورد فروش ٧١٧٠٠٠ اتومبیل در یک سال دست یافت ؟

تمهید هوندا چیزى جز ترکیبى از شجاعت مهندسى با نوآورى در فناورى ، تعهد و زمان بندى خوب نبود که جملگى از فلسفه ى شرکت به نام ” روش هوندا ” مشتق شده بود. این فلسفه ، شامل یک راهبرد همیشگى اما انعطاف پذیر در بازاریابى و تبلیغات بود.

فلسفه بازاریابی هوندا

فلسفه بازاریابی و فروش هوندا

فلسفه ى بازاریابى هوندا از ابتدا بر عرضه ى کارآمدترین محصول با قیمت مناسب تأکید داشت. این شرکت همواره بر رضایت مشترى پافشارى مى کرد. شریکان هوندا براى بلند پروازى و شجاعت ، ارائه نظرهاى تازه ، اسقبال از چالش ها و پاسخ سریع به تغییرات و فرصت هاى پیش بینى نشده ترغیب مى شدند. در ١٩۶٩ مهندسان هوندا هدفى بلند پروازانه را تدوین کردند که عبارت بود از تولید یک ” اتومبیل جهانى “. این طرح آنان را به مرکز بازار شدیدأ متغیر اتومبیل هدایت کرد.

در آن زمان بیش از ٨٨ درصد از تمامى اتومبیل هاى فروخته شده در ایالات متحده ، محصول شهر دیترویت بود. به علاوه اکثر اتومبیل هاى وارداتى به جاى ژاپنى ، اروپایى بودند. تویوتا و پس از آن داتسون ( اکنون نیسان ) مهمترین اتومبیل هاى وارداتى ژاپنى بودند. مزدا و سوبارو براى ورود به بازار ایالات متحده در حال برنامه ریزى بودند. محبوبیت فولکس واگن بیتل ، مدیران هوندا را متقاعد کرد که در ایالات متحده بازارى براى فروش اتومبیل هاى کوچک و با کیفیت وجود دارد.

0/5 (0 Reviews)