روان شناسى بسته بندى

برندسازی-روان-شناسی-بسته-بندی

بسته بندی  و روان شناسی بسته بندی در برندسازی

بسته بندى به عنوان یک ابزار با اهمیت در برندسازى شناخته مى شود و گاهى اوقات در بازاریابى از آن تحت عنوان ” پنجمین P ” یاد مى شود. از آنجا که به طور تقریبى بیشتر تصمیم گیرى ها در زمینه ى انتخاب برند در مکان خرید اتخاذ مى شود ، بسته بندى مناسب مى تواند به سرعت نگاه مشترى ها را متوجه خود ساخته ، ارزش هاى محصول را به آن ها منتقل سازد ، ارزش ویژه ى برند را تقویت کند و اطلاعاتى کلیدى را در زمینه ى مقایسه آن با سایر گزینه ها ارائه دهد. به عنوان مثال ، رنگ هاى قرمز و زرد بسته بندى پودر لباسشویى Tide ، توجه مشترى ها را به خود جلب مى کند. در حالى که جعبه هاى سیاه و سفید بسته بندى Apple ipod تصویر ذهنى یک محصول منحصر بفرد را در اذهان ایجاد مى کند و مفهوم ” متفاوت بودن ” را به صورت ضمنى به مخاطبان منتقل مى کند. یا طرح بسته بندى باریک و بلند شامپو مى تواند براى مشترى یادآور ظرافت و لطافت باشد. در حالى که اگر همان شامپو در بسته بندى ” خپل و کوتاه ” به مشترى ارائه شود ، از دید وى حجم آن کمتر از بسته بندى اولیه به نظر مى رسد.

بسیارى از مدیران بر این باورند که هدف اصلى بسته بندى ها ، ترغیب مشترى ها به خرید است. براى بسیارى از کالاهاى مصرفى بسته بندى شده ، بسته بندى ، ابزار بازاریابى برند است و بر مصرف کنندگان ، حتى پس از پایان فرایند خرید ، تأثیر گذار است. به بیان دیگر ، پس از این که محصول به منزل مشترى منتقل شد ، مى تواند روى سلیقه ها و ارزش هاى ادراک شده ى وى تأثیر گذارده و بر میزان مصرف در هر بار و حتى شیوه ى استفاده از آن تأثیر بگذارد.

بسته بندى مى تواند بر حس چشایى تأثیر گذار باشد.

حس چشایى و لامسه ى ما بسیار ضعیف و اثر پذیر است و آنچه ما روى بسته بندى مى بینیم مى تواند منجر به آن شود که ” طعمى را که فکر مى کنیم محصول دارد ، به واقع حس کنیم ” در یک مطالعه ، دو نمونه ى غذایى که روى آن ها برچسب ” ده گرم پروتئن ” و ” ده گرم پروتئن سویا ” درج شده بود به ١٨١ نفر ارائه شد. هر دوى این نمونه ها کاملاً مشابه بودند و هیچ کدام سویا نداشتند. با وجود این ، بسیارى از مردم بر این باور بودند که سویا ، طعم اشتها آورى ندارد و به همین دلیل نمونه اى را که حاوى سویا مى دانستند به عنوان ماده ى غذایى ” بد مزه و بد بو ” معرفى کردند. این مطالعه نشان داد که انتهاب واژه ها و تصاویر درست روى بسته بندى مى تواند تأثیر بسزایى بر انتظارات افراد و و به تبع آن حواس آن ها باقى بگذارد.

بسته بندى مى تواند بر ارزش محصول تأثیر گذارد.

بسته بندى محصول مى تواند تا مدت ها پس از خرید آن بر باورهاى ما نسبت به ارزش آن در قبال مبلغ پرداخت شده ، تأثیر بگذارد. بسیارى از افراد بر این باورند که هر قدر بسته خریدارى شده بزرگ تر باشد ، قیمت آن در قبال حجم ، عادلانه تر است. با وجود این ، شکل بسته بندى نیز مى تواند بر نگرش ما نسبت به ارزش محصول تأثیر بگذارد. مطالعه اى نشان داد که در باور افراد ، بسته بندى هاى بلند و باریک نسبت به بسته بندى هاى کوتاه و عریض ، حاوى حجم بیشترى از محصولات هستند.

بسته بندى بر رفتار مصرف تأثیر گذار است.

مطالعات به عمل آمده در مورد ۴٨ ماده ى غذایى نشان داد ، زمانى که اندازه ى بسته بندى دو برابر مى شود ، مصرف مشترى بین هجده تا ٣٢ درصد افزایش مى یابد. یکى از دلایل اصلى این امر آن است که بسته بندى هاى بزرگ تر ” هنجارهاى مصرفى ” فرد را تحت تأثیر قرار داده و سطح نیاز را افزایش مى دهد. در یک مطالعه به تماشاگران یک سینما در شهر شیکاگو ظروف رایگان متوسط و بزرگ ذرت بو داده ارائه شد. مصرف آن دسته از افرادى که طروف بزرگتر را دریافت کردند ، ۴۵ درصد بیش تر از دیگران بود! حتى زمانى که این محصول چهارده روز پس از زمان آماده سازى در اختیارشان قرار گرفت ، ( محصولى مانده و خشک )این افراد با وجود ابزار بیزارى از طعم آن ، ٣٢ درصد بیش از کسانى که ظروف متوسط را دریافت کرده بودند ، مصرف داشتند. این اتفاق بارها در جشن ها و مهمانى ها براى بسیارى از ما رخ داده است. در یک مطالعه به تعدادى از دانشجویان MBA تنقلاتى در ظروف بسیار بزرگ ( دو برابر اندازه ى معمولى ) ارائه شد ، میزان مصرف این گروه از افراد ۵٣ درصد بیش از سایرین بود.

بسته بندى مى تواند بر شیوه ى استفاده از محصول تأثیر بگذارد.

یک راهبرد براى افزایش استفاده از کالاهایى که در مرحله ى بلوغ ( در منحنى عمر محصول ) قرار گرفته اند ترغیب افراد به استفاده از جوش شیرین به عنوان برطرف کننده ى بوى نامطبوع یخچال ، است. یک تحلیل به عمل آمده از ٢۶ محصول و ۴٠٢ مصرف کننده نشان داد که نسبت

افرادى که شیوه هاى جدید استفاده از یک محصول را از طریق بسته بندى فرا گرفته اند ، به آن دسته از افرادى که این اطلاعات را از طریق تبلیغات تلویزیونى آموخته اند دو به یک است. بخشى از دلیل تأثیر گذارى بسته بندى در شیوه ى استفاده مشترى ها آن است که مطمئناً در اختیارعلاقمندان برند قرار مى گیرد و ( بر خلاف تبلیغات تلویزیونى ) ضمانت کافى براى برقرارى ارتباط نزدیک با مشترى ها را دارد.

0/5 (0 Reviews)