رهبرى در تیم

رهبرى-در-تيم

رهبری در تیم

بیشتر تیمها و به ویژه تیمهاى خود گردان ، نوع جدیدى از رهبرى را طلب مى کنند. مدیران باید بیشتر به عنوان معلم ، مربى و رهبر رفتار کنند تا به صورت رئیس اقتدار مآب . رهبر تیم با دادن اطلاعات ، فراهم کردن منابع مالى و سایر مایحتاج موجب مى شود که همه ى اعضا کار را از خود بدانند ، زیرا مى دانند که اگر همه قبول مسئولیت کنند موفق خواهند شد. رهبر تیم باید موارد زیر را رعایت کند :

  • از اذعان به جهل خود در یک زمینه ى خاص هراسى نداشته باشد.
  • زمان مناسب براى هر اقدام را بداند.
  • چگونگى تسهیم واقعى قدرت را بیاموزد.
  • نگران مسئولیتى باشد که افراد مى پذیرند نه آنچه نمى پذیرند.
  • به یادگیرى ضمن کار عادت کند.
0/5 (0 Reviews)