چرا تیم شهرت زیادى یافته است ؟

چرا-تيم-شهرت-زيادى-يافته-است-؟

چرا تیم شهرت زیادى یافته است ؟

٢٠ سال پیش تصمیماتى که در شرکتهایى چون ولوو ، تویوتا و جنرال هودز در رابطه با تشکیل تیم گرفته شد به صورت خبرهاى جالب منتشر گردید ، زیرا شرکت دیگرى دست به چنین کارى نزده بود. امروزه وضع عوض شده است. سازمانى که از این روش استفاده نکند خبرساز مى شود. چنانچه هر روزنامه یا مجله ى بازرگانى را مطالعه کنید در مى یابید که تیم به صورت بخش اصلى کارهاى شرکتهاى بزرگى مثل جنرال الکترونیک ، هى – ولت – پاکارد ، کامپیوتر اپل ، فدرال اکسپرس ، کرایسلر ، شرکت هواپیمایى استرالیا ، جانسون اند جانسون و شرکتهاى بزرگ دیگر در سراسر دنیا در آمده است.

چگونه مى توان شهرت تیم هایى که در حال حاضر در سازمانهاى مختلف فعال هستند ، توجیه کرد ؟

مدارک و شواهد گویاى این است که اگر نوع کار به مهارتها ، تجربه و دیدگاههاى گوناگون نیاز داشته باشد ، تیم به مراتب بهتر از فرد عمل مى کند. از آنجا که سازمانها فرایند تولید و عرضه ى محصول را تجدید ساختار کرده تا بتوانند با تشکیل تیم هایى از افراد زبده و متخصص در زمینه رقابت به صورتى مؤثر و با کارایى عمل کنند و از تمام تواناییها و استعداد هاى افراد نخبه نهایت استفاده را ببرند ، مدیریت به این نتیجه رسیده است که تیم ، انعطاف پذیرى بیشترى دارد و در مقایسه با دوایر سنتى یا گروههاى دیگر ( شکلهاى دیگر سازمان ) در برابر پدیده ى تغییر واکنشى مناسب تر نشان مى دهد. تیم این توانایى را دارد که بتواند به سرعت تشکیل جلسه دهد ، در دیدگاه خود تجدید نظر کند و در صورت نیاز از هم بپاشد.

ولى نباید ویژگیهاى انگیزشى تیم را نادیده گرفت. براى مثال ، در شرکت جان دیر ( تولید کننده ى کاترپیلار ) کارگران خط مونتاژ به صورت اعضاى تیم فروش درآمده اند و با مشتریان تماس مى گیرند. این کارگران درباره ى توضیح و معرفى محصول ( در مقایسه با فروشندگان سنتى شرکت ) اطلاعات بیشترى به مشترى مى دهند و با مسافرت و برخورد و صحبت با کشاورزان مى توانند مطالب جدیدى را به آنها بیاموزند و خود به صورت متخصصانى در مى آیند که به افراد و کارکنان بخش کشاورزى آموزش در حین وظیفه مى دهند. توجیه دیگر در رابطه با شهرت تیم این است که تیم به صورت ابزار یا وسیله اى مؤثر در دست مدیریت قرار مى گیرد و او مى تواند در سازمان دموکراسى را مطرح نماید و بدین وسیله موجب افزایش مشارکت کارکنان در امور گردد.

0/5 (0 Reviews)