استفاده از مفهوم بازاریابی توسط شرکت ها

استفاده از مفهوم بازاریابی توسط شرکت ها

استفاده از مفهوم بازاریابی توسط شرکت ها

چند شرکت مى شناسید که مفهوم بازاریابى واقعى را درک کرده و آن را به کار بسته باشند. متأسفانه تعداد بسیار اندک است.

فقط معدود شرکت هایى هستند که بازاریابى واقعى را تجربه مى کنند. این شرکت ها عبارت اند از پروکتر اند گمبل ، اپل – کامپیوتر ، دیسنى ، نورُداستورم ، وال مارت ، میلیکن ، مک دونالدز ، مجموعه ى هتل هاى ماریوت ، امریکن – ایرلاینز و چند شرکت ژاپنى که در بین آنها شرکت هاى سونى ، تویوتا و کانن به چشم مى خوردند و چند شرکت اروپایى ، از جمله شرکت هاى آیکیا ، بانگ اند آلوفسن ، مارکز اند اسپنسر ، کلوب مد و اریکسون .

این شرکت ها به مشترى توجه زیادى دارند و سازمان دهى آن ها به گونه اى است که به طور مؤثرى نسبت به نیازهاى در حال تغییر و تحول مشترى عکس العمل نشان مى دهند. این شرکت همگى داراى دوایر بازاریابى مجهز به پرسنل کارآزموده هستند. بقیه دوایر این شرکت ها نظیر دوایر تولید ، امور مالى ، تحقیق و توسعه ، امور کارکنان و خرید ، این مفهوم را پذیرفته اند که مشترى حاکم است.

اکثر شرکت ها مفهوم بازاریابى را نمى پذیرند ، مگر آن که شرایط آن ها را مجبور به این کار کند. هر یک از تغییر و تحولات زیر مى تواند سبب شود شرکت ها مجبور شوند با دل و جان مفهوم بازاریابى را بپذیرند.

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت مفهوم بازاریابی

تغییراتی که باعث می شوند شرکت ها به مفهوم بازاریابی روی آورند:

افت فروش :

هنگامى که فروش شرکت ها رو به کاهش مى گذارد آن ها از این امر وحشت کرده به دنبال راه حل مى گردند. براى مثال ، روزنامه ها با کاهش تیراژ چاپ رو به رو هستند زیرا مردم به اخبار تلویزیون و تلویزیون هاى کابلى روى مى آورند. بعضى از ناشران اخیراً پى برده اند که اطلاعات آن ها درباره ى این که چرا مردم روزنامه مى خوانند ، کم است. این ناشران نسبت به دایر کردن واحد تحقیقات بازاریابى اقدام کرده اند و تلاش به عمل مى آورند تا روزنامه هاى خود را به گونه اى طراحى کنند که از نظر خوانندگان به روز ، مناسب و جالب باشند.

رشد کند فروش :

رشد بطئى فروش باعث مى شود بعضى از شرکت ها به دنبال بازارهاى جدیدى باشند. بسیارى از این شرکت ها وقوف کامل دارند. که براى دستیابى و انتخاب فرصت هاى جدید ، به دانش بازاریابى نیازمندند. شرکت شیمیایى داو در پى کسب منابع جدید درآمد ، تصمیم گرفت به بازارهاى مصرفى وارد شود. بنابراین ، به منظور تحصیل تخصص بازاریابى مصرفى ، به منظور ایجاد بهتر امور ، در این بازارها ، سرمایه گذارى سنگینى کرد.

تغییر الگوهاى خرید :

بسیارى از شرکت ها در بازارهایى فعالیت دارند که مشخصه آن ها تغییر سریع خواسته هاى مصرف کننده است. این شرکت ها براى تداوم تولید و ارائه ى فایده به خریداران ، باید در جهت ارتقاء دانش بازاریابى خود بکوشند.

افزایش رقابت :

شرکت هایى که از وضعیت خود کاملاً راضى هستند ممکن است به ناگاه از سوى شرکت هاى قوى دیگر مورد تهاجم قرار گیرند و مجبور شوند که با این چالش مقابله کنند. شرکت اِى تى اند تى تا دهه ى ١٩٧٠ یک شرکت تلفن بسیار مرتب و منظم ، با بازاریابى بسیار ساده اى بود ؛ در ابتداى دهه ى ١٩٧٠ دولت ایالات متحده به شرکت هاى دیگر اجازه داد تا تجهیزات ارتباطات از راه دور خود را به مشتریان این شرکت بفروشند. در این زمان بود که اِى تى اند تى با فرو رفتن در امواج بازاریابى ، مجبور شد از خدمات بهترین و ورزیده ترین بازاریابان استفاده کند تا او را براى رقابت بهتر همراهى کنند.

افزایش هزینه هاى بازاریابى :

ممکن است شرکت ها دریابند که هزینه هاى تبلیغات ، تبلیغات پیشبرد فروش ، تحقیقات بازاریابى و خدمات پس از فروش که به مشتریان ارائه مى شود ، بیش از حد در حال افزایش است. در این جا مدیریت تصمیم مى گیرد براى بهبود بازاریابى خود دست به یک ارزیابى بازاریابى بزند.

0/5 (0 Reviews)