چه افرادى وارد عرصه بازاریابى مى شوند

چه-افرادى-وارد-عرصه-بازاريابى-مى-شوند

چه افرادى وارد عرصه بازاریابى مى شوند ؟

بازاریابى معمولاً براى افرادى جذاب است که چالش ، برخورد با دیگر افراد ، صحنه هاى رقابتى و خلاقیت و نوآورى را دوست دارند.

بازاریابى همچنین اشخاص توانمندى را جذب خواهد کرد که تفاوت آنها با افراد علاقمند به حسابدارى و امور مالى در این است که به مردم بیشتر از اعداد و به خلق اقدامات بیشتر از گزارش کردن آنها علاقه دارند. به نظر من کیفیت افراد مشغول در بازاریابى افزایش یافته است. تعداد بسیار بیشترى از افراد با مدرک کارشناسى ارشد مدیریت بازرگانى وارد حیطه هاى مدیریت نام و نشان تجارى یا تحقیقات بازاریابى مى شوند که باید تصویر کلى ترى از تصمیم گیرى کسب و کار و نه فقط بازاریابى ، به آنها ارایه شود.

کاستی های آموزش بازاریابان

اما در آموزش بازاریابان کاستى هایى وجود دارد که مانع ابراز وجود آنها و کسب جایگاهى در هیأت مدیره توسط ایشان مى شود. ( توجه داشته باشید که اکثر شرکت ها یک بازاریاب حرفه اى را در سطح هیأت مدیره ى خود نمى پذیرند ) . یکى از کاستى هاى اصلى ، این است که اگرچه بسیارى از بازاریابان مدرک مدیریت بازرگانى اخذ کرده اند اما در زمینه ى زبان و تجزیه و تحلیل امور مالى آموزش کافى ندیده اند. بنابراین ، وقتى با مدیر عامل شرکت در مورد بودجه ى بیشتر براى بازاریابى بحث مى کنند یا مى خواهند مسئولیت بیشترى در قبال مخارج گذشته نشان دهند با مشکل مواجه مى شوند. بازاریابان تا زمانى که به زبان امور مالى مسلط تر نشوند ، احترام بیشترى تجربه نخواهند کرد.

مشکل دوم ، دانش محدود بازاریابان در مورد فناورى است. آینده در بازاریابى مبتنى بر فناورى نهفته است.

موفقیت بازاریابى به چه مواردی نیازمند است ؟

موفقیت بازاریابى به موارد زیر متکى خواهد بود : پیشرفت در زمینه ى نرم افزارها ، رایانه هاى دستى ، کارت هاى هوشمند ، بازاریابى مبتنى بر پایگاه داده ، سامانه هاى خودکار فروش ، سامانه هاى خودکار بازاریابى ، بازاریابى اینترنتى ، بازاریابى با ایمیل ، مدل سازى بازار ، تحلیل پیش بینى کننده ، صفحه ى راهنماى بازاریابى و دیگر ابزارهاى پیشرفته ى فناورى.

0/5 (0 Reviews)