مدیریت بازاریابى

مديريت بازاريابى

مدیریت بازاریابى

بازاریابی زمانی معنا می یابد که به درک درستی از واژه مدیریت بازاریابی نائل شویم . مدیریت بازاریابی اصطلاحی مهم و پرکاربرد در بحث بازاریابی و فروش است .

سر و کار داشتن با فرآیندهاى مبادله مستلزم کار و مهارت قابل ملاحظه اى است. مدیریت بازاریابى وقتى تحقق مى یابد که حداقل یک طرف مبادله بالقوه در اندیشه ى وسیله اى براى کسب عکس العمل مطلوب از ناحیه ى طرف هاى دیگر باشد. ما در این جا از تعریف مدیریت بازاریابى که به تأیید انجمن بازاریابى آمریکا ( AMA ) رسیده است، استفاده مى کنیم.

مدیریت بازاریابى عبارت است از فرآیند برنامه ریزى و اجراى پندار ، قیمت گذارى ، تبلیغات پیشبردى و توزیع ایده ها ، کالاها و خدمات به قصد انجام مبادلاتى که به تأمین اهداف انفرادى و سازمانى منجر گردد.

تعریف فوق از مدیریت بازاریابى ، موارد زیر را مورد تأکید قرار مى دهد :

  •   تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزى ، اجرا و کنترل
  •   پوشش کالاها و خدمات و ایده ها
  • تأکید بر قصد مبادله
  • و بالاخره این که ؛ هدف ، تأمین رضامندى براى طرفین باشد.

مدیریت بازاریابى در هر بازارى قابل اجراست. یک شرکت تولید کننده ى مواد غذایى را در نظر بگیرید ، معاونت منابع انسانى این شرکت با بازار نیروى انسانى سر و کار دارد و معاونت خرید آن ، با بازار مواد اولیه مرتبط است.

وظیفه آن ها هم تعیین اهداف و طراحى خط مشى هایى است که به نتایج رضایت بخش در این بازارها مى انجامد. به هر حال این مدیریت ها به طور سنتى بازاریاب نامیده نمى شوند. زیرا اصولاً در این زمینه فاقد آموزش هاى لازم هستند. آن ها را مى توان در خوش بینانه ترین نگرش ، بازاریابان ” نیمه وقت ” نامید.

در مقابل ، مدیریت بازاریابى از لحاظ تاریخى ، با وظایف و افرادى سر و کار دارد که به طور طبیعى با بازار مصرف کننده ارتباط داشته اند. ما از همین سنت پیروى مى کنیم . گو این که آنچه درباره ى بازاریابى گفته مى شود همه ى بازارها را در بر مى گیرد.

کار بازاریابی توسط چه کسانی صورت می پذیرد ؟

کار بازاریابى در بازار مشترى ، رسماً توسط مدیران فروش ، فروشندگان و مدیران تبلیغات پیشبردى ، محققین بازاریابى ، مدیران خدمات مشتریان و معاونت بازاریابى انجام مى شود.

هر یک از این مشاغل وظایف و مسئولیت هاى تعیین شده ى مخصوص خود را دارند. بسیارى از این مشاغل با مدیریت منابع بازاریابى خاصى همچون ؛ تبلیغات ، فروشندگان یا تحقیقات بازاریابى سر و کار دارند.

بر عکس ، مدیران محصول ، مدیران بازار و معاونت بازاریابى ، ارائه کننده ى برنامه ها هستند. وظیفه ى آنان تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزى واجراى برنامه هایى است که به سطح و ترکیب معاملاتى مورد نیاز با بازارهاى هدف مى انجامد.

وظیفه مدیریت بازاریابی

استنباط کلى درباره ى مدیریت بازاریابى ، وظیفه ى آن را در اصل ، برانگیختن تقاضا براى محصولات شرکت مى داند. اما با توجه به تنوعى که در وظایف محوله به مدیران بازاریابى وجود دارد ؛ این گفته ، نگرش و نظرى بسیار محدود از این وظیفه است.

در واقع مدیریت بازاریابى وظیفه ى تأثیر گذاشتن بر سطح ، زمان بندى و ترکیب تقاضا را به شیوه اى بر عهده دارد که دستیابى به اهداف سازمان به سهولت میسر گردد.

بنابراین ، مدیریت بازاریابى در واقع همان مدیریت تقاضاست. مدیران بازاریابى با انجام تحقیقات بازاریابى ، برنامه ریزى ، اجرا و کنترل ، تقاضا را اداره و سرپرستى مى کنند.

بازاریابان باید در چارچوب برنامه ریزى بازاریابى ، در مورد بازارهاى هدف ، جایگاه یابى در بازار ، تولید کالاى جدید ، قیمت گذارى ، کانال هاى توزیع کالا ، توزیع فیزیکى کالا ، ارتباطات و تبلیغات پیشبردى تصمیم گیرى کنند.