تعریف بازاریابى به عنوان ۴ پى

تعريف-بازاريابى-به عنوان-٤-پى

تعریف بازاریابى به عنوان  ۴ پى

منظور از ۴ پی در بازاریابی همان ۴p’s  یا آمیخته بازاریابی یعنی محصول (product) ، قیمت (price) ، مکان (place) و ترفیعات (promotion) می باشد. در واقع آمیخته بازاریابی چارچوب اولیه در بازاریابی و اصول بنیادی آن است. و ابزاری برای طرح ریزی استراتژیها و برنامه های بازاریابی و فروش است.

در بازاریابی همه پی ها در ۴p’s یکسان نیستند

” پى ها ” همگى یکسان نیستند. یکى از آنها یعنى محصول ، واقعاً یک گزینه ى راهبردى است و باید قبل از ” پى ها ” ى دیگر قرار گیرد. سه ” پى ” دیگر ، قیمت ، مکان ، و ترویج تاکتیکها هستند. اگر یک محصول به نحوى طراحى نشود که نیازهاى مشترى را برآورده سازد ، یک قیمت مناسب ، یک مکان راحت و یک ترویج هیجان انگیز هم نخواهد توانست آن را نجات دهد.

در بازاریابی چه مواردی از قلم افتاده اند

بسیارى از تصمیمات راهبردى مهم ، نظیر نشانه روى بازارها و نشانه روى رقبا ، مواردى هستند که در ” پى ۴ ” از قلم فتاده اند. سوگیرى تدبیرى ( تاکتیکى ) که با استفاده از تعریف ” ۴پى ” نمایان مى شود ، گرایش به آن دارد که بازاریابى را به حاشیه براند و بازاریابان را از بحثهاى مربوط به راهبرد دور نگاه دارد. بازاریابى ابتدا درباره ى راهبرد ، و سپس درباره ى تاکتیکهاست. براى کمک به رهایى از شر این باور که بازاریابى صرفاً درباره ى تاکتیکهاست ، کار را با طرح این پرسش از خوانندگان آغاز مى کنم :

” وقتى به بازاریابى فکر مى کنید ، درباره ى چه نوع اقدامات ، تصمیمات ، و مسئولیتها مى اندیشید ؟ ” 

بازاریابى هم شامل راهبرد و هم تاکتیکهاست ، اما به یاد داشته باشید که راهبرد باید قبل از تاکتیکها بیاید. اگر راهبرد غلط باشد ، بازار هدف غلط ، موقعیت گذارى غلط ، و رقیب هدف غلط ، پس واقعاً فرقى نمى کند که تبلیغات یا فروش یا توزیع یا قیمت گذارى تا چه اندازه عالى باشند ، در هر صورت محصول یا خدمت مورد نظر با شکست رو به رو خواهد شد. در واقع ، هر چه تاکتیکها مؤثرتر باشند یک محصول ضعیف زودتر ناپدید خواهد شد. در تبلیغات ضرب المثلى وجود دارد : اگر محصول ضعیف باشد ، تبلیغات عالى موجب خواهد شد که آن محصول سریع تر با شکست رو به رو شود ، هر چه افراد بیشترى به استفاده از آن ترغیب شوند ، افراد بیشترى درخواهند یافت که آن را دوست ندارند.

اقدامات ، تصمیمات ، مسئولیتهاى برگزیده ى بازاریابى

حوزه هاى تاکتیکى

  تبلیغات

بسته بندى

ترویج فروش

 فروش شخصى

روابط عمومى

 قیمت گذارى

  توزیع

 خدمت رسانى به مشترى

حوزه هاى راهبردى              

درک مشتریان

تعیین بخشها

نشانه روى بخشها

طراحى محصول یا خدمت

موقعیت گذارى محصول یا خدمت

پابرجا سازى نام تجارى

درک قابلیتهاى سازمان

درک رقبا

درک محیط کلان

0/5 (0 Reviews)