کسب درآمد از طریق تبلیغات آنلاین

كسب-درآمد-از-طريق-تبليغات-آنلاین-

کسب درآمد از طریق تبلیغات آنلاین

آگهى هاى تبلیغاتى ویدئویى در محیط اینترنت به تدریج در عرصه ى تبلیغات ، نقش مهمى یافته است و به عنوان یکى از گزینه هاى مورد علاقه در کسب مشترى هاى جدید به شمار مى آید. برخى از آگهى هاى تبلیغاتى اینترنتى با امکاناتى مانند پیوندها و پنجره هاى POP- UP امکان برقرارى تعامل با تصاویر را به مشترى ها ارائه مى کنند و صرفاً یک گزینه ى نمایشى به شمار نمى آیند. صرف بودجه هاى تبلیغاتى در محیط اینترنت ، روند رشد فزاینده اى را شاهد بوده است و با پیشرفت فناورى و افزایش دسترسى مردم به اینترنت پرسرعت پیش بینى مى شود که در چند سال آینده افزایش چشم گیرى یابد.

اولین نمونه ى موفق ارائه ى آگهى تبلیغاتى ویدئویى

آگهى تبلیغاتى Mitsubishi در سال ٢٠٠۴ اولین نمونه ى موفق ارائه ى آگهى تبلیغاتى ویدئویى بر محیط اینترنت بود. این شرکت با ارائه ى یک آگهى تبلیغاتى تلویزیونى نیمه تمام از مخاطبان خواست تا با مشاهده ى قسمت پایانى آن به سایت اینترنتى Mitsubishi  مراجعه کنند. با این افدام میلیون ها نفر از سایت این شرکت بازدید کردند و بیش از هفتاد درصد آن ها این آگهى تبلیغاتى را بیش از یک بار مشاهده کردند. از آنجا که ” رفت و آمد ” روى سایت اینترنتى به سادگى قابل ردیابى است ، شرکت ها مى توانند به راحتى دریابند که بازدیدکنندگان چه مدت روى سایت هاى آن ها حضور دارند و از چن موضوعاتى بازدید مى کنند و این یکى از مزیت هاى اصلى آگهى تبلیغاتى اینترنتى است. این اقدام متمایز Mitsubishi  به افزایش فروش خودروى Sedan منجر شد که در آگهى مذکور معرفى شده بود.

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت بازاریابی دیجیتال

رویکردهای نوآورانه در طراحی تبلیغات

استفاده از رویکردهاى نوآورانه در طراحى تبلیغات ، بسیارى از بازدیدکنندگان ارزشمند با ویژگى هاى جمعیت شناختى گروه هدف را ( افراد ١٨ تا ٣۴ ساله ) مجذوب مى کند. جوانان ، ساعات طولانى را در محیط اینترنت مى گذرانند و آگهى هاى تبلیغاتى Online ، به عنوان نوعى سرگرمى تعاملى در جذب این گروه و دعوت از آن ها به مشاهده ى سایت اینترنتى تأثیر بسزایى دارد. شرکت هاى بزرگى همچون Cadillac و McDonald , Coke براى دستیابى به این گروه و برقرارى ارتباط با آن ها در صدد تهیه آگهى هاى تبلیغاتى ویدئویى و ارائه ى آن روى سایت هاى خود برآمدند. در سال ٢٠٠١ ، McDonald بیش از هشتاد درصد از بودجه ى تبلیغاتى خود را صرف تهیه و اجراى تبلیغات تلویزیونى در ساعات پربیننده کرد ؛ در حالى که در سال ٢٠٠۵ کمتر از پنجاه درصد از بودجه تبلیغاتى را به این بخش اختصاص داد. McDonald با پخش برخى از آگهى هاى تبلیغاتى تلویزیونى روى سایت اینترنتى خود ، امکان انتخاب چهره ى بازیگراى و ستارگان به کار رفته در آگهى را در اختیار بازدید کننده قرار داد.

تاثیرگذارترین شیوه های تبلیغات در محیط اینترنت

پخش تبلیغات ویدئویى امروزه به عنوان یکى از تأثیر گذارترین شیوه هاى تبلیغات در محیط اینترنت شناخته مى شود و به تدریج سایر گزینه هاى تبلیغات اینترنتى را از صحنه رقابت حذف مى کند. با وجود این ، یکى از موانع بر سر راه رشد این شیوه ى تبلیغات آن است که بسیارى از سایت هاى اینترنتى از قابلیت نمایش فیلم هاى ویدئویى برخوردار نیستند و هنوز تعداد سایت هاى ارائه کننده ى این تبلیغات محدود است. بسیارى از شرکت ها بر این باورند که هر قدر مشترى زمان بیشترى را براى بازدید از سایت آن ها صرف کند ، بهتر است. یکى از جذابیت هاى سایت American Express  ، روش این شرکت در تقویت حس تعلق به یک اجتماع در اینترنت است و چنین حسى مى تواند به تأثیر گذارى بیشتر تبلیغات و بهبود احساس مشترى هاى این شرکت از عضویت در خدمات منجر شود. American Express  امروزه با کاهش بودجه ى تبلیغاتى خود تلاش مى کند تا این بودجه را صرف شیوه هاى جدید تبلیغاتى کند ؛ این شرکت با تهیه فیلم هاى مستند تلویزیونى و ارائه ى آن در محیط اینترنت ، مشترى ها را به برقرارى ارتباط نزدیک ترغیب مى سازد.

تبلیغات و فایل های صوتی

تبلیغات ویدئویى امروزه به سایر ابزار هاى دیجیتالى مانند تلفن هاى همراه ، ipod و… نیز راه یافته است. به عنوان مثال یکى از شرکت هاى زیر مجموعه ى Nestle  تحت عنوان Purina ( در عرصه ى تولید غذا و نگهدارى حیوانات ) تصمیم گرفت فایل هاى صوتى قابل انتقال به سایر دستگاه هاى دیجیتالى مانند تلفن همراه و ipod را به مشترى ها ارائه دهد. این فایل هاى صوتى حاوى اطلاعاتى در مورد نگهدارى حیوانات بودند که مى توانستند به راحتى از طریق تلفن همراه براى سایرین ارسال شوند. Purina امروزه در تلاش است تا برند خود را در بازار غذاهاى حیوانات از رقبا متمایز سازد و از طریق ابزارهاى الکترونیکى مورد استفاده ى مشترى ها ، با صرف کمترین هزینه با آن ها ارتباط برقرار کند. امروزه بسیارى از شرکت ها ، رویکردهاى مشابهى را اتخاذ کرده اند و درصددند تا از طریق رسانه هاى جدید با مشترى ها ارتباط برقرار سازند ، زیرا نرخ گریز مردم از تماشاى آگهى هاى تبلیغاتى تلویزیونى در حال افزایش است.