اهمیت بازاریابی و فروش در کسب و کارها

اهمیت بازاریابی و فروش در کسب و کارها

اهمیت بازاریابی و فروش در کسب و کارها

توجه و نگرش درست به اهمیت بازاریابی و فروش در کسب و کارها کلید موفقیت کسب و کارها در دنیای بازاریابی و فروش امروزی است.

رقابت شدید و سرعت تغییرات در بازارها و روندهای پیش بینی نشده اقتصادی باعث شده تا اهمیت توجه به بازاریابی و فروش نسبت به چند سال گذشته دو چندان گردد. لزوم برنامه ریزی منظم و رعایت اصول بازاریابی و فروش از عوامل حیاتی حفظ و نگه داشت جایگاه کسب و کارها در دنیای امروز است.

هر چند در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی در ایران فاقد یک برنامه اصولی بازاریابی و فروش هستند، امّا ایجاد واحد بازاریابی و فروش از دغدغه های بسیاری از این بنگاه ها و کسب و کارها می باشد. به راستی چرا بازاریابی و فروش به این اندازه در حفظ و بقاء یک کسب و کار مهم است ؟ قبل از هر چیز بایستی بین بازاریابی و فروش تفکیک قایل شد و با وظایف این دو واحد آشنا شد و اینکه اگر چه حوزه های مشترکی بین بازاریابی و فروش وجود دارد اما نقش اصلی را بازاریابی ایفا می کند.

وظایف واحد بازاریابی

 • شناسایی و جذب مشتریان هدف

 • برنامه ریزی و اجرای تبلیغات پیشبردی

 • قیمت گذاری محصولات

 • حفظ و نگه داشت مشتریان بالفعل

 • تجزیه و تحلیل داده های بازار و مشتریان

 • جهت دهی و هدایت فعالیت های فروش

 • ارائه استراتژی هایی به منظور توسعه بازار و افزایش سهم بازار

وظایف واحد فروش

 • فروش و پی گیری منظم

 • دستیابی به اهداف تعیین شده فروش و افزایش سهم بازار

 • پیش بینی فروش و تلاش در جهت تحقق آن

 • اطلاع رسانی فعالیت های فروش به مشتریان

 • جمع آوری داده های مورد نیاز واحد بازاریابی

چرا بازاریابی و فروش مهم است ؟

حفظ بقاء و سودآوری سازمان ها در دنیای کسب و کار امروزی در گرو عملکرد حساب شده واحد بازاریابی و فروش است. البته این به معنای نادیده گرفتن اهمیت سایر واحدها نیست .

ارتباط مستقیم واحد بازاریابی و فروش با اصلی ترین رکن هر کسب و کار ، یعنی مشتری، باعث افزایش اهیمت و جایگاه این واحد گردیده است. جذب، حفظ و تلاش به منظور ماندگاری مشتری از عوامل تأثیر گذار در اهیمت این واحد است.  دلایل زیر به روشنی اهمیت واحد بازاریابی و فروش را نشان می دهند :

 • برنامه ریزی و اجرای استراتژی ها و تاکتیک های رقابتی
 • تلاش به منظور ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند کسب و کار
 • ایجاد و حفظ روابط پایدار با مشتری
 • پژوهش بازاریابی و ارائه محصولات جدید در جهت تثبیت جایگاه کسب و کار در بازار

اینها و بسیاری از موارد دیگر بیانگر اهمیت بازاریابی و فروش در هر سازمانی است. لذا انتخاب درست مدیران ارشد بازاریابی و فروش ، که در بخش مشاغل بازاریابی و فروش به آن خواهیم پرداخت، از مهم ترین تصمیمات در هر کسب و کاری است.

توسعه واحد بازاریابی و فروش

تلاش برای توسعه بخش فروش و بازاریابی همواره در حال انجام است. با این وجود ، این تلاش را می توان با درک نقش هر بخش آغاز نمود . هدف از این تلاش ایجاد و دستیابی اصولی به اهداف یک کسب و کار است.

از آنجا، توسعه هر بخش به شناسایی تاکتیک های مناسب بستگی دارد، و این امر به ترجیحات یک کسب و کار و نوع مشتریان آن بستگی دارد.

به موازات این موارد ،  تکنولوژی میتواند به سازماندهی فرآیند و کارآیی آن کمک کند. همچنین می تواند نقش بهبود در به اشتراک گذاری اطلاعات بین دو بخش بازاریابی و فروش را ایفا کند، که ممکن است به هر یک از اهداف مشترک خود در زمینه فروش بیشتر و رشد کسب و کار کمک کند.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

5/5 (1 Review)