اهداف متمرکز بر مشتری در پیشبرد فروش

اهداف-متمرکز-بر-مشتری-در-پیشبرد-فروش

اهداف متمرکز بر مشتری در پیشبرد فروش

پیشبرد فروش بر پایه ى اهداف متعددى صورت مى گیرد. در این سیاست ، اهداف متمرکز بر مشترى عبارتند از :

 ١. تمرکز بر مشترى هاى جدید و

 ٢. ترغیب و تقویت رابطه با مشترى هاى فعلى در سطح رده محصول یا برند.

اهداف این سیاست در سطح توزیع کنندگان و خرده فروشان نیز با تمرکز بر توزیع ، پشتیبانى ، حفظ موجودى کالا و نشان دادن حسن نیت به توزیع کنندگان صورت مى گیرد. John Quelch استاد دانشگاه Harvard معتقد است که بازاریابان باید در طراحى سیاست پیشبرد فروش خود شش حوزه ى کلیدى را مورد توجه قرار دهند. وى اظهار مى دارد که : ” انتخاب نهایى در هر یک از شش حوزه ذکر شده به فاکتورهایى مانند سطح مشارکت مصرف کننده ، ریسک نگهدارى موجودى کالا و قدرت و قابلیت هاى برند وابسته است . ” در ادامه ى مباحث خود ، برخى از موضوعات مرتبط با سیاست هاى پیشبرد فروش متمرکز بر مصرف کنندگان و نیز واسطه ها و فروشندگان را مطرح مى سازیم.

0/5 (0 Reviews)